Som underviser har du måske et ønske om at lave skriveøvelser og skriveforløb med børnene i de ældste skoleklasser. Men hvordan gør du helt konkret? Det giver bogen Børn og skriveglæde en lang række bud på. Både med konkrete overvejelser og øvelser til undervisning i kreativ skrivning og med skræddersyede forløb til tre forskellige alderstrin (7-10 år, 10-13 år og 13-17 år).

Bogens udgangspunkt er, at det handler om at finde børnenes grundlæggende begejstring for at finde på, udtrykke sig og på den måde også fordybe sig gennem ord. Og der er masser af guf for læserne, der bliver præsenteret for måder at undervise på og et hav af relevante undervisningsøvelser som fx skriveøvelser med sanser, karakterudvikling, genrer, lyrik, komposition og plot. Øvelsen om at lave en digt-maskine, hvor elever skal udfylde bestemte felter med navneord, udsagnsord, abstrakt navneord osv., så det til sidst danner en vilkårlig, men alligevel lyrisk interessant sætning, er en øvelse, der virker både sjov og som en øjenåbner for målgruppen. Her er også det legende og eksperimenterende i centrum, og det virker stærkt.

Bogen er lettilgængelig og yderst relevant for alle, der ønsker at arbejde med kreativ skrivning både som fx skrivekurser på ungdomsskoler eller lignende tilbud og til dansk-læreren, der ønsker at få mere skriveundervisning ind. Der er løbende fine litteraturhenvisninger i teksten, så man selv kan gå yderligere på jagt og blive inspireret.

Bogen indledes med et forord af en lærekonsulent, der slår fast, at undervisning i skrivning understøtter læsningen. Pointen må være, at vi skal beskæftige os med kreativ skrivning, fordi det har et formål i et læringsperspektiv. Det har det sikkert, men bogens pointer om at arbejde med fantasi og skriftlighed burde også være nok i sig selv; vi skal dyrke den kreative skrivning fordi ja, bare fordi det er sjovt, kreativt og legende. Ikke nødvendigvis fordi det skal føre til noget, eller fordi det skal give bedre læsere. Det er Christina Englund nok også enig i, men bogens forord sætter rammen for den kreative skrivning lidt for stramt op, fordi det skal passe i ind undervisningskontekst, og det er ærgerligt.

Faglitteratur
Akademisk Forlag
Christina Englund
136
Christoffer Boserup Skov
31. januar 2019

Seneste anmeldelser

Tilmeld dig vores nyhedsbrev