Denne lille letlæselige bog er en gengivelse af Brenda Taggarts forelæsning om EPPSE-projektet. EPPSE-projektet var et 17 år langt forskningsprojekt, der skulle kaste lys over børnehavens betydning for børns videre skoleliv.

De 3000 børn, der blev valgt ud til projektet, havde forskellige opvækstvilkår og dermed også forskellige muligheder for en variation af pasningsordninger. De forskellige betingelser giver sig til udtryk i projektets fund. Ikke overraskende, måske, viser det sig, at børn med et stimulerende læringsmiljø hjemme og et pasningstilbud af høj kvalitet klarede sig bedst i skolen. Derimod er det tankevækkende, at de børn, som havde dårligere vilkår hjemme, stadig klarer sig bedre i skole, hvis de har været i en børnehave af høj kvalitet, end dem der, har været i en lav kvalitetsinstitution.

Bogen om EPPSE-projektet giver stof til eftertanke, når vi som fagprofessionelle arbejder med børn i udsatte positioner. Forskningen her viser at vi gør en forskel. Forskellen er endda at spore, helt op til børnene er 16 år gamle.

Men hvad kendetegner en institution af høj kvalitet? Forskningen peger på institutioner med personale, som har fokus på:

- Fælles tænkning

- Viden og forståelse af læreplanen

- Viden om, hvordan mindre børn lærer

- De voksnes evner til at støtte børnene i at løse konflikter

- At hjælpe forældrene med at støtte børnenes læring derhjemme

 

Bogen er interessant og let læselig af en forskningsbaseret bog at være. Med det skal også fremhæves, at det primært handler om forskningen, dens metoder og EPPSE-projektets historik og dataindsamling.

Konklusionen på bogen er opløftende og giver den pædagogiske profession pondus som betydningsbærende for børns muligheder i det videre uddannelsessystem og dermed også øger deres chancer for at klare sig i samfundet.

Som praktikker savner jeg viden om, hvordan vi som fagprofessionelle understøtter børnene i udsatte positioner, så vi kan bidrage til, at vores institutioner kan blive så effektive som muligt, og støtte børnene bedst muligt i deres udvikling på lang sigt.

Faglitteratur
Dafolo
Brenda Taggart
88
Anne Kjærgaard
5. marts 2019

Seneste anmeldelser

Tilmeld dig vores nyhedsbrev