Det er en fremragende, dybdegående, teoretisk funderet og praktisk anvendelig ledelsesbog, som Christian Nyvang Quick har skrevet. I to dele præsenterer Quick først et grundigt teoretisk grundlag for arbejdet med vision, mission, strategier og værdier, og derefter bliver der med rund hånd delt ud af konkrete idéer, øvelser og gode råd til, hvordan man som offentlig organisation selv kan komme i gang. Bogen er opbygget, så det ikke er nødvendigt at læse den fra ende til anden. Hvis man som organisation har styr på visionen, men gerne vil sætte gang i et værdiarbejde, så er det nemt blot at læse præcis det kapitel. Men det er svært at lade være med at læse resten af bogen, når man først er kommet i gang.

Er der nogen hjemme i strategihuset? er en glimrende introduktion til et emne, der, som Quick flere gange er inde på, mangler oprydning i begrebsforvirringen. Når man læser på tværs af hjemmesider og ledelsesbøger, så kan begreber som mission og vision betyde mange forskellige ting, hvilket i særlig grad skaber forvirring hos medarbejderne. Men i høj grad også hos de ledere, der skal være med til at formidle dem i det daglige arbejde. Derfor er Quicks særlige mission at få ryddet godt og grundigt op.

Det lykkes han med på fornem vis i første del af bogen. Her gennemgår han særdeles grundigt, men uden at kede læseren, de fire hovedområder i strategisk arbejde: vision, mission, værdier og strategier. Hvert kapitel indledes med en begrebsgennemgang med henvisning til forskellige ledelsesteorier. Formålet er både at vise, hvor forskelligt de enkelte begreber kan forstås, og at præcisere, hvordan Quick definerer begrebet. Herefter fokuseres der på, hvad formålet er med det enkelte begreb for til sidst at give gode råd til, hvordan man selv kan komme i gang med at udvikle fx organisationens mission. Den faste opbygning af de enkelte kapitler gør, at det virker logisk for læseren.

Grundlaget for særligt første del af bogen er det strategihus, som også indgår i titlen. Det er en solid metafor, der skaber et godt billede hos læseren, og som får de enkelte kapitler til at hænge logisk sammen. Der refereres løbende til, hvor vi lige nu befinder os i strategihuset, men heldigvis ikke så meget, at metaforen kommer til at blokere for det teoretiske blik. Det er en svær balancegang, som Quick sikkert formår at ramme. Samme positive indtryk giver bogens sproglige udtryk. Den er godt skrevet, velargumenteret og svær at lægge fra sig, fordi den formår at ramme den helt rigtige tone ved at henvende sig direkte til læseren uden at blive for personligt anmassende. Det understøttes af de mange refleksionsøvelser henvendt til læseren, som er indbygget i alle kapitlerne både undervejs og til slut. Det gør det oplagt at bruge uddrag af bogen i en ledelsesgruppe eller på et fællesmøde, hvor ledere og medarbejdere sammen kan reflektere over emnerne.

Selvom der allerede i første del er flere gode idéer til, hvordan man konkret kan gå i gang med at opbygge eller renovere sit strategihus, så er det i anden del Sæt strøm til strategihuset, at der for alvor er fokus på den praktiske dimension. Her udfolder Quick i tre kapitler, hvordan mission, vision, værdier og strategier bliver gjort synlige, forankret og implementeret i organisationen. Mens der i forbindelse med missionen, visionen og værdierne i høj grad er fokus på kommunikationsteknikker, så er kernen i arbejdet med strategierne at få fastlagt de enkelte faser i implementeringen. Denne del indeholder samtidig en lang række skemaer, som læseren opfordres til at anvende og udfylde undervejs i arbejdet med at sætte strøm til ens eget strategihus. Det gør anden del umiddelbart anvendelig i den praktiske udførelse, og det eneste man som læser kan være nervøs for, er om det gør Quick arbejdsløs som ledelseskonsulent. Spøg til side, så giver det læseren mulighed for at komme helt tæt på, hvordan en workshop om fx forankring af organisationens værdier, kan se ud. Samme indblik giver i øvrigt indledningen til hvert kapitel i bogen, der opridser en konkret case fra en organisation. Det giver en god ramme for kapitlets tema, og er med til at forankre begreberne i praksis.

Som det tydeligt fremgår, så er jeg udelt begejstret for Er der nogen hjemme i strategihuset? Det er en fremragende udgivelse, som Christian Nyvang Quick har bedrevet. Den noget nær perfekte vægtning mellem det teoretiske og praktiske, det store fokus på konkret anvendelighed og den stærke formidling gør, at jeg vil anbefale alle at få fingre i den. Jeg kan kun håbe, at den bliver grundbogen i arbejdet med strategisk arbejde. Så er det helt op til den enkelte, hvordan ens eget strategihus skal indrettes.

Faglitteratur
Hans Reitzels Forlag
Christian Nyvang Quick
349
Sune Weile
7. august 2023

Seneste anmeldelser

Forvandling
Skønlitteratur
Robotic rapsody
Skønlitteratur
Frisk luft
Skønlitteratur
-->