Ledelse er en kompleks position, som mange står i uden den nødvendig uddannelse. Bogen henvender sig til frontlinjeledere og lederne for lederne.

Denne skelnen lægger bogen vægt på, da det ikke er alle institutioner, som har en klar afklaring af ledelsesopgaverne, og hvem der varetager dem. I praksis findes uformelle ledere, der med andre funktionsbeskrivelser ofte varetager en eller flere ledelsesmæssige opgaver uden at have mandatet eller titlen.

Bogen beskæftiger sig med tydelighed i ledelsesopgaverne og dem, der er ansat til dem. Derudover er der forskellige udfordringer ved faglig ledelse, hvor frontlinjelederen tæt på praksis står som en fremmelig leder med sikkerhed i den pædagogiske faglighed. Opgaven her består blandt andet i at oversætte de politiske mål til daglig praksis. 

Den organisatoriske del af ledelse beskæftiger sig med strategiske beslutninger omkring personalesammensætning ud fra faglige kompetencer, interne strukturer og nøgleansatte personer, der varetager særlige opgaver. 

Bogen henviser til en metode, hvorpå ledelsen kan arbejde med klare faglig mål og evaluering af disse. Dette emne er kontroversielt i sig selv, når vi arbejder med mennesker. Forfatterne introducerer alligevel en måde at kunne opstille kerneopgaven som centrum i et Scorecard, hvor børnenes læring, udvikling og trivsel er opstillet med mål sammen med de ansattes trivsel og kompetencer. Modellen virker ligetil og kan bruges på en større strategisk plan, men også til at sætte mål for daglige aktiviteter og projekter. Evalueringen af de opstillede mål er afgørende for en fremadrettet lærende institution, og her må den enkelte leder vælge, hvilken form der retter sig mod institutionens hensigter. 

Bogens sidste halvdel er den mest pragmatiske og for mig den mest spændende, da det er her, man som leder kan lege med kreative tanker om udvikling af egen ledelsespraksis. Bogen kan være nyttig til nye frontlinjeledere, der ikke har fået ledelsesuddannelse, men som står i mellemledelsen mellem personalet og den øverste leder. 

Jeg vurderer læsevenligheden som værende nem med mange gentagelser, og man kan i den henseende godt skimme en del af teksten og stadig fange essensen. Man kan dermed med fordel dykke mere ned i de afsnit, som er relevant for ens egne ledelsesudfordringer. 

Faglitteratur
Dafolo
Søren Voxted og Loa Gottlieb
132
Anne Kjærgaard
16. december 2019

Seneste anmeldelser

Tilmeld dig vores nyhedsbrev