Hvad er god ledelse? Det spørgsmål er der mange, der gennem årene har forsøgt at besvare. Karsten Mellon har allieret sig med en stribe forfattere og ladet dem hver i sær give deres bud på, hvad god ledelse er. Det er der kommet mange spændende artikler ud af, men samtidig lider udgivelsen også en smule af manglende sammenhæng.

God Ledelse består af 16 forskellige artikler af hele 22 forskellige forfattere. Artiklerne er inddelt efter tre temaer, som alle har et forskelligt fokus på, hvad der kendetegner god ledelse. Det første tema har et teoretisk perspektiv og giver forskellige vinkler på, hvordan vi kan forstå begrebet god ledelse. Det andet tema omhandler god ledelse i den offentlige sektor. Det sidste og tredje tema består af to artikler og omhandler filosofiske perspektiver på god ledelse.

Det vil naturligvis ikke være muligt at omtale alle 16 artikler i anmeldelsen her. I stedet vil jeg skitsere perspektiver i de tre temaer ved at inddrage enkelte af artiklerne.

Første tema giver som sagt en indføring i forskellige teoretiske perspektiver på, hvad der er god ledelse. Artiklerne fokuserer både på at definere begrebet god ledelse og på, hvordan vi kan understøtte og skabe vilkår for god ledelse. Nogle fokuserer på kommunikation i ledelse, mens andre handler om rollen som mellemleder. I sin artikel God ledelse som navigation i ambivalens peger Susanne Ekman på, at det vigtigste i god ledelse er, at vi som ledere er nødt til at erkende, at ambivalens er et grundvilkår i al ledelse, og at vi ikke skal forsøge at undgå den, men i stedet lære at navigere i og udholde den. Ekman er lektor i ledelse og mener, at der er indbygget en række dilemmaer, som ledere altid er nødt til at forholde sig til. Det gælder fx topstyring over for uddelegering, rutiner over for forandring eller strategiske hensyn over for faglige hensyn. På baggrund af ledelsesteoretikeren Chester Barnard reflekterer Ekman over, hvordan ambivalensen hele tiden kommer til udtryk i de forskellige dilemmaer. Fx peger hun på, at leder-medarbejder-relationen er gennemsyret af en konstant ambivalens, fordi den hele tiden veksler mellem symmetri og asymmetri. Lederen er nødt til på den ene side at give ordrer til sine medarbejdere og på den anden side forvente selvstændigt ansvar og initiativ. På samme vis er det ifølge Ekman afgørende, at ledelsens anvisninger ikke er i modstrid med medarbejdernes personlige mål og overbevisninger. Det kræver først og fremmest, at lederen sætter tid af til dialog, dialog og dialog. Det er den eneste måde, hvorpå lederen kan klare den svære balancegang mellem at være lydhør og at trække grænser.

Indenfor samme tema er også ledelsesforsker Karsten Mellons egen artikel God nok ledelse, som giver et interessant perspektiv på, hvorfor det er vigtigt, at lederen hele tiden reflekterer over egen ledelsespraksis. Med udgangspunkt i psykologisk teori skriver Mellon blandt andet, at Når god nok ledelse fungerer, handler den om at inkludere andre, være transparent (med hensyn til, hvad der foregår) og fokusere på samarbejde, tillid og respekt. Det første tema i bogen præsenterer mange forskellige bud på, hvad god ledelse er. Men det kan for læseren også fremstå en smule rodet, hvis artiklerne læses i rækkefølge. Her kunne jeg have ønsket mig, at der enten var tydeligere henvisninger til de andre artikler løbende, eller at der var en tydeligere progression i emner for de enkelte artikler. Selvom jeg som læser uden tvivl får en grundig indsigt i begrebet god ledelse, så savner jeg en tydeligere struktur.

Her fungerer det andet tema om offentlig ledelse meget bedre. Der er en tydeligere fornemmelse af, at artiklerne under et fælles emne får uddybet forskellige aspekter. Temaet består kun af fire artikler, men omhandler flere relevante emner som fx lederidentitet, udfordringer og human ledelse. I artiklen Lederidentitet god ledelse i offentlige organisationer peger de tre forfattere Mathilde Cecchini, Lars Dahl Pedersen og Lotte Bøgh Andersen på, at lederidentitet har central betydning, fordi: det hjælper os med at strukturere relevant viden, det kan motivere lederen i retning af at handle og det giver adgang til personlige fortællinger og kerneværdier. Det er ifølge forfatterne særligt vigtigt inden for visionsledelse og faglig ledelse. Ifølge forfatterne handler identitet grundlæggede om de dybere drivkræfter bag vores handlinger. Som leder er lederidentiteten afgørende for, hvordan viden bliver struktureret, hvilke handlinger der overvejes, og hvordan man forstår og motiverer sine medarbejdere. På den måde kan en stærk lederidentitet være med til at tydeliggøre overfor en selv som leder og resten af organisationen, hvad der er væsentligt. De andre artikler omhandler som sagt andre vinkler på emnet, og giver på den måde et godt grundlag fx til at kunne diskutere hvad god ledelse er i en ledelsesgruppe.

Det sidste tema består kun af to artikler, og sætter begrebet god ledelse i et lidt større perspektiv. Det lykkes udmærket i de to artikler af henholdsvis Tom Karp og Ole Fogh Kirkeby, begge professorer. Sidstnævnte artikel Om det gode i ledelse undersøger bl.a. det sproglige udgangspunkt for, hvad god ledelse er. Kirkeby ender med at konkludere, at hvis lederen ser medarbejderne som mennesker, vil hans/hendes værdier handle om at give dem de bedste muligheder for at udfolde de egenskaber, som gør os alle til mennesker: omsorg, ordentlighed, påpasselighed, venlighed, solidaritet, respekt, tillid, troværdighed med mere. Og måske kan det blot siges så enkelt? Under alle omstændigheder er det en fin afslutning på bogen.

God ledelse består af mange relevante artikler, der hver for sig er interessante at dykke ned i. Til gengæld kunne der som sagt være tænkt mere over at lave en egentlig samlet udgivelse. Det virker ikke helt til, at de tre temakapitler er tænkt på tværs, ligesom der heller ikke umiddelbart henvises til artiklerne indbyrdes. Det betyder, at det samlede emne ikke i så høj grad kommer til udtryk fx gennem et tværgående fælles perspektiv. Men derfor er udgivelsen i sin helhed stadig et relevant og vigtigt bidrag til forståelsen af god ledelse som begreb.

Faglitteratur
Hans Reitzels Forlag
Karsten Mellon (red.)
300
Sune Weile
2. november 2021

Seneste anmeldelser

-->