Ingen er den fødte leder. At være leder skal læres. Selvom meget kan læres gennem praksis, så bliver alle bedre ledere af at få teoretisk indsigt i emnet. Udgangspunktet for udgivelsen af Camilla Raymond og Caroline Nik Marcussen er, at det er muligt at hjælpe nye ledere bedre på vej i deres nye funktion.

Hjælp, jeg er leder! fungerer som en håndbog for den nye leder. Gennem syv kapitler giver bogen indsigt i en række væsentlige områder inden for ledelsesfeltet. Samtidig lægger den gennem refleksionsspørgsmål op til, at lederen kan udvikle sig undervejs i læsningen.

De første tre kapitler handler om lederrollen og de forventninger, der følger med. Både fra andre og hos lederen selv. Raymond og Marcussens pointe er, at det som ny leder er afgørende at få afklaret, hvilke forventninger lederen har til sig selv, og hvilke forventninger der er fra andre til funktionen som leder i organisationen. Særligt det første er vigtigt, fordi det oftest er lederen selv, der har de største forventninger. Og de kan nemt blive urealistiske. Mange ledere er blevet ledere i en organisation, hvor de selv har været medarbejdere. Når de så får den nye rolle, har de lyst til at ændre alle de ting, som de gennem tiden har set ikke fungerer. Eller som de tænker skal udvikles ellers gøres smartere. Her er det ifølge Raymond og Marcussen vigtigt at tage en dyb indånding og først falde til i den nye rolle. Sætte små ting i gang og fornemme, hvordan der bliver taget i mod. Raymond og Marcussen introducerer bl.a. Kontrolcirklen, der viser, hvad der er inden for lederens handlerum at ændre på. For som leder handler det også om at acceptere nogle rammevilkår, der ikke kan ændres på. Det er vigtige refleksioner, som ikke altid fylder i det daglige arbejde.

Bogen behandler også en række tabuer for ledere. Mange nye ledere oplever en ensomhed, som de ikke havde før. Der er ganske enkelt færre at dele bekymringer og vende beslutninger med. Det bliver endnu tydeligere, hvis lederen har fået den nye funktion på sin nuværende arbejdsplads. Når du ikke længere er en del af det fællesskab, som du tidligere var tæt med, bliver det meget tydeligt, at du har fået en ny funktion. Raymond og Marcussen kommer ikke med færdige løsninger, men det er naturligvis muligt at finde nye fællesskaber. Det gælder både med andre ledere i organisationen og i eksterne lederfællesskaber. Under alle omstændigheder hjælper det at få sat ord på mange af de ting, som du sjældent får at vide, inden du søger et lederjob. Det samme gælder kapitlet om tabuet det grænseløse arbejde og stress. Det er en udfordring, som alle ledere løbende skal reflektere over og forholde sig til. Her giver bogen igen gode spørgsmål til refleksion, som lederen kan tage med i sin nye funktion.

To af de stærkeste kapitler i bogen er om fejl og mod. Ingen ønsker at begå fejl, men de er uundgåelige. Som leder bliver det pludselig helt afgørende, hvordan du reagerer på andres fejl og ikke kun dine egne. Raymond og Marcussen peger på tre vigtige ting, når vi skal skabe en kultur, hvor vi lærer af vores fejl: Sæt scenen (tal om forventninger til fejl, hvordan vi reagerer på fejl), inviter til deltagelse (tal om de fejl, der bliver begået, og hvordan vi positivt kan lære af dem, så noget lignende ikke sker igen) og responder produktivt (forhold dig lyttende, nysgerrigt og anerkendende). Lederen har en helt afgørende rolle i at opdyrke den psykologiske tryghed i et arbejdsfællesskab, og derfor er det så vigtigt, hvordan lederen reagerer på fejl. Igen indeholder bogen en række gode idéer til, hvordan du som leder kan reflektere over, hvordan du selv reagerer på fejl. Der er her en tæt sammenhæng til det at dyrke mod i organisationen og dig selv som leder. Raymond og Marcussen skriver om det at udleve sine værdier, så lederen står ved kernen i sig selv.

Udgivelsen er overordnet set en glimrende indføring i ledelsesfunktionens udfordringer men også det sjove og spændende. Refleksionsspørgsmålene undervejs giver mulighed for at få vendt teorien, der præsenteres. På den måde er det oplagt at bruge Hjælp jeg er leder! som en håndbog for nye ledere, og denkunne være en fin velkomstgave. For den erfarne leder er der dog lidt mindre at hente. De fleste af pointerne er beskrevet før, eller lederen kan nikke genkendende til dem og får måske ikke så meget nyt med. For nye ledere er Hjælp, jeg er leder! dog et glimrende sted at starte.

Faglitteratur
Dansk Psykologisk Forlag
Camilla Raymond og Caroline Nik Marcussen
144
Sune Weile
3. marts 2022

Seneste anmeldelser

-->