Allerede kort inde i bogen ”Seksuel chikane & metoo” slår psykolog Ditte Darko fast, hvor vigtig en rolle ledelsen har i at forebygge chikane, grænseoverskridende adfærd, mobning m.v. på en arbejdsplads. Darko, der i mange sammenhænge har arbejdet med håndtering og forebyggelse af krænkelser, peger på, at ledelsen både skal sørge for at opstille klare rammer og samtidig tænke over, hvordan egen adfærd på arbejdspladsen er med til at præge kulturen – på godt og ondt.

Bogen består af otte kapitler samt et appendiks. Hvert kapitel besvarer en række spørgsmål relateret til krænkende adfærd, herunder seksuel chikane. Nogle kapitler fokuserer på, hvad der er baggrunden for, at seksuel chikane og krænkelser opstår, mens andre definerer, hvad der kan opfattes som krænkende adfærd og seksuel chikane. Der er løbende små cases, som sætter emnet i perspektiv. Langt størstedelen af bogen bygger på de definitioner, som Arbejdstilsynet har meldt ud. Der henvises og citeres flittigt, hvilket er betryggende. Dels fordi det betyder, at udgivelsen har tyngde og baserer sig på den nuværende lovgivning, dels fordi der gøres en dyd ud af at få beskrevet og givet eksempler på, hvordan der kan arbejdes videre med området på arbejdspladsen.

Et særligt interessant kapitel handler om ledere, der går over grænsen: Som leder skal man være opmærksom på, hvilken effekt ens adfærd har på virksomhedens ansatte og arbejdspladsens kultur. Opførsel til fester, generel sprogbrug, fremtoning og humor har stor betydning for den måde, lederen bliver opfattet på. Lederens adfærd kan afføde respekt og tillid men også det modsatte. Herefter bliver der givet konkrete eksempler på cases, hvor ledere udfordrer medarbejderes grænser eller går over dem, og hvor medarbejderen i nogle situationer kan have meget svært ved at sige fra. Ifølge Darko er det vigtigste her, at arbejdspladsen har en helt klar kommunikationspolitik, der løbende diskuteres og evalueres. På den måde vil medarbejderen sjældent være i tvivl om, hvad der er over grænsen, og hvor vedkommende i givet fald skal henvende sig, hvis den bliver overtrådt.

I det hele taget opfordrer Darko med bl.a. Arbejdstilsynet i hånden flere steder til retningslinjer og politikker på området. Med tanke på de sager, som har rullet i medierne de sidste par år, virker det også til, at det er et helt oplagt sted at sætte ind. Darkos pointe er, at det måske for ledelsen kan virke unødvendigt at fokusere på, fordi der er en opfattelse af, at der ikke er problemer på netop ens egen arbejdsplads. Men hvis der ikke løbende er drøftelser af, hvordan vi behandler hinanden, taler ordentligt og bliver i stand til at formulere vores egne grænser åbent, så er der altid en risiko for, at arbejdskulturen ændrer sig.

Derfor er der også et helt kapitel, der handler om, hvordan arbejdspladsen kan forebygge seksuel chikane og seksuelle krænkelser. Darkos pointe med kapitlet er, at selv om arbejdsgiveren har et udvidet ansvar for forebyggelse, er det alles ansvar at forebygge krænkelser og sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Derfor peger hun på en række områder, hvor medarbejdere og ledelse i fællesskab skal sørge for, at der er helt konkrete retningslinjer og fælles fodslag. Udfordringen er, at vi som mennesker meget ofte strækker os langt for at tilhøre et fællesskab, og derfor kan komme til at undgå at gribe ind i situationer, hvor vi oplever noget, der egentlig virker grænseoverskridende. Derfor skal retningslinjerne gøres til en aktiv del af kulturen på arbejdspladsen.

Seksuel chikane & metoo fungerer fremragende som en håndbog til, hvilke overvejelser der er vigtige for arbejdspladsen at forholde sig til i arbejdet med området. Jeg kunne have ønsket mig, at der undervejs havde været enkelte refleksions- eller diskussionsspørgsmål, som kunne anvendes ude på arbejdspladsen. Særligt fordi det er et område, hvor det er så vigtigt at være helt skarp på formuleringerne. Her bliver lederen ladt lidt i stikken. Selvom der er et fint appendiks til slut, som handler om den svære samtale ifm. en krænkelsessag, så havde det været godt med lidt mere hands-on i løbet af bogen. De korte cases fungerer udmærket enkelte steder men får ikke altid stillet helt skarpt på dilemmaerne. De kan dog lægge op til drøftelser på arbejdspladsen, men igen havde det været en stor hjælp, hvis der var tilknyttet spørgsmål, som kunne bruges direkte.

Det skal dog ikke tage fra bogen, at den stadig giver et solidt grundlag for den arbejdsplads, der skal i gang med enten at justere sin politik på området eller fx have en fælles temadag for medarbejderne. Her er der masser af viden og inspiration at hente for den enkelte leder inden for et emne, der er vigtigt som aldrig før.

Faglitteratur
Dansk Psykologisk Forlag
Ditte Darko
120
Sune Weile
9. november 2021

Seneste anmeldelser

Tilmeld dig vores nyhedsbrev