Den fremragende udgivelse handler om, hvad det er vigtigt at være opmærksom på, når man går fra at være leder af medarbejdere til at være leder af ledere. Et af de vigtigste budskaber er: Lær at blande dig udenom.

Langt de fleste ledere af ledere har tidligere haft ansvar for en medarbejdergruppe (som ikke var ledere). Og før det formentlig siddet med opgaver, der har været mere fagligt orienterede eller tættere på kunden eller borgeren. Flensborg og Lohse henviser tidligt i bogen til ledelsesteoretikerne Charan, Drotter og Noel, der taler om transitioner (overgange) fra de forskellige niveauer. For hver ny position skal lederen indtage en ny rolle og derfor både lære sig nye ting og aflære andre. Særligt det sidste er ofte det sværeste. Både fordi vaner er svære at komme af med, og fordi ens interessefelt måske oprindeligt har været et andet sted og nu skal korrigeres. Der er stor forskel fra at være helt nede i den enkelte sag til pludselig i stedet at skulle fokusere på et mere strategisk sigte og lære at give ansvaret fra sig.

Bogen består af en række kapitler, der har forskellige temaer inden for ledelse af ledere. Det første handler om transition mellem niveauerne, mens andre fokuserer på fortsat udvikling som leder, lederen som coach eller ledelse af et lederteam. Der er en god progression i bogen, som gør den velegnet at læse fra start til slut, men de enkelte kapitler kan også sagtens bruges hver for sig.

Flensborg og Lohses pointe er, at transitionen for den enkelte leder betyder ændringer på helt grundlæggende områder. Det handler både om nye arbejdsopgaver og om en ny rolle for lederen, der nu har ansvar for en ledergruppe. De peger på en række forskelle mellem de to positioner. Det er fx helt afgørende, at lederen sætter mere tid af til at kunne sparre med ledergruppen. Lederen er nødt til at være tilgængelig, så ledergruppen og den enkelte leder løbende kan få retning fra det mere strategiske niveau, som lederen til gengæld er nødt til at fordybe sig yderligere i. Også ved at hente inspiration ude fra fx via konferencer og andre samarbejdspartnere. Flensborg og Lohse peger på, at det i høj grad ændrer de arbejdsopgaver, som lederen sidder med. Sagsbehandling fylder nærmest ingenting, og det er lederne under, som er tæt på medarbejderne, der som nærmeste leder som udgangspunkt skal håndtere medarbejderproblemer. Lederen skal også vænne sig til ikke længere at være den fagligt skarpeste på et enkelte område, men i stedet have et større overblik og det lange lys på. Det skaber en langt højere grad af uforudsigelighed i arbejdet, end lederen er vant til. Det er samtidig afgørende, at lederen vænner sig til at kunne træffe beslutninger på baggrund af andres vurderinger, da det er umuligt at være tilstrækkeligt inde i alle sager.

Som det fremgår af ovenstående, så er transitionen ifølge Flensborg og Lohse kompleks. Det belyser bogen løbende ved bl.a. at lade nuværende ledere tale gennem en række interviews. Det giver læseren et godt indblik i de mange udfordringer, andre ledere står med, og viser samtidig, at der altid er mange forskellige løsninger på en udfordring. Samtidig er der en række cases, som bliver beskrevet, hvor det er muligt at komme dybere ind i konkrete problemstillinger. Det løfter igen de teoretiske drøftelser ind i en konkret praksis, som det er nemt at forholde sig til.

De enkelte kapitler giver et teoretisk grundlag for at arbejde med emnet, men samtidig er der tilknyttet en række konkrete opgaver, som kan anvendes enten til at udvikle eget lederskab eller fx et lederteam. Det gør den anvendelig i konkret ledelsesudvikling. Samtidig er der til sidst et kort kapitel om, hvordan en organisation kan arbejde med ledelsesudvikling. Det kunne jeg have ønsket mig mere uddybet, men på den anden side ligger det uden for bogens rammer.

Ledelse af ledere er en af de mest anvendelige ledelsesbøger, jeg har haft i hænderne, og samtidig belyser den et emne, der ikke får meget fokus i den gængse ledelseslitteratur. Jeg kan derfor kun anbefale at få den anskaffet og anvendt i arbejdet med at udvikle ledelsesgrundlaget i organisationen.

Faglitteratur
Dansk Psykologisk Forlag
Lene Flensborg og Mette Lohse
151
Sune Weile
28. november 2021

Seneste anmeldelser

Forvandling
Skønlitteratur
Robotic rapsody
Skønlitteratur
Frisk luft
Skønlitteratur
-->