Kurs, koordinering og commitment. Så kort kan det siges, når Anders Trillingsgaard skal pege på, hvad der kan give både mere og bedre ledelse i organisationer. Med udgangspunkt i seks principper giver han et glimrende bud på, hvordan det er muligt i langt højere grad at involvere hele organisationen er ledelsesopgaven.

Der er mange aha-oplevelser i Meget mere ledelse. Men en af de bedste skal man ikke lede længe efter, for den står nemlig allerede i forordet: Ledelse er en opgave, alle er med til at løse. Ikke en bestemt rolle eller nogle særlige evner. På den måde kan vi løse den bedre og få meget mere ledelse med de samme kræfter. For mig er det en øjenåbner, fordi det redefinerer den måde, vi snakker om ledelse på. Med udgangspunkt i det arbejder Trillingsgaard gennem bogen med yderligere fem principper, som er grundlaget for at arbejde med ledelse som en opgave: 1) Der er brug for flere forskellige ledelsesroller, 2) medarbejdere som aktører, 3) strategiarbejde er et værktøj til mere ledelse, 4) klare og gode opgaver er et godt koordineringsværktøj og 5) følelser er handlekraft. Gennem bogens seks kapitler giver Trillingsgaard bud på, hvordan der kan arbejdes med de seks principper for at komme i mål med meget mere ledelse.

Trillingsgaards udgangspunkt er, at for at vi kan styrke ledelse i organisationer, så skal vi se ledelse som en opgave, der skal opbygge 1) fælles retning (kurs), 2) frugtbare roller og informationsdeling (koordinering) og 3) lyst, forpligtelse og energi i arbejdet (commitment). Det betyder, at opgaven er delt mellem mange forskellige personer, og ikke kun koblet til en bestemt rolle. Det betyder ikke, at vi ikke skal bruge ledere, men det betyder, at det er vigtigt, at flere løfter opgaverne i fællesskab. På den måde, mener Trillingsgaard, får vi større fokus på, at ledelse ikke kun er handlinger, men i høj grad også er effekt. Derfor ændres ledernes opgave også til i højere grad at skulle opbygge kurs, koordinering og commitment.

Hvert kapitel i Meget mere ledelse er opbygget med en gennemgang af perspektivet, hvor der inddrages konkrete eksempler. Ofte indeholder kapitlet også en eller flere cases, som uddyber emnet, samt refleksionsøvelser, som kan bruges undervejs i læsningen. Til sidst i kapitlet er afsnittet Djævlens advokat, som stiller en række kritiske spørgsmål, man som læser undervejs i kapitlet kan have undret sig over, fx Betyder sammen om ledelse et farvel til ledere? eller Kan vi bruge det i vores organisation? Kapitlerne afsluttes med et kom hurtigt i gang, hvor der er en række øvelser, som kan bruges direkte. Derudover er bogen fornemt illustreret af Sune Ehlers. Den faste opbygning betyder både, at bogen er nemt tilgængelig, fordi der er en genkendelighed ved hvert kapitel. Men en vigtig pointe er også, at det gør det muligt at bruge de enkelte kapitler hver for sig. For selvom der henvises til de andre kapitler i bogen, og der er en logisk sammenhæng mellem dem, så er det oplagt at bruge et enkelt kapitel på et ledelses- eller teammøde.

Trillingsgaard afslutter bogen med et modigt afslutningskapitel. Her argumenterer han for, at der er et stort uudnyttet ledelsespotentiale i organisationer, fordi det at arbejde med ledelse er samlet ved for få. Det modige består i, at selvom der helt sikkert, som han skriver et andet sted, er noget i gang i mange organisationer, så er der også tendenser, som trækker den modsatte vej. Hvor ledelse frem for at blive en fælles opgave igen samles ved de få. Men at være fælles om ledelsesopgaven er helt afgørende for, at medarbejdere oplever indflydelse og meningsfuldhed. Og commitment, som Trillingsgaard påpeger. Derfor er bogen så vigtigt et bidrag. Den forsøger på fremragende vis at gentænke ledelsesopgaven og giver samtidig helt konkrete bud på, hvordan det kan gøres i praksis. Derfor er Meget mere ledelse ikke til at komme udenom, og er allerede nu et godt bud på årets vigtigste ledelsesbog.

Faglitteratur
Akademisk Forlag
Anders Trillingsgaard
Sune Ehlers/River Design
196
Sune Weile
17. april 2024

Seneste anmeldelser

-->