April 2005

MIN FAR ER SOLDAT er noget så usædvanligt som en børnebog til børn med forældre, som er udstationeret i krig. Forsvarsakademiet har bestilt Christoffer Boserup Skov til opgaven, og det er han sluppet ualmindeligt godt fra.

Børn reagerer på store forandringer i familien, og det er en meget stor forandring, når far eller mor ikke er hjemme i månedsvis.

MIN FAR ER SOLDAT beskriver 4-årige Laura og hendes familie før, under og efter Far er i udlandet. Far forklarer, at han skal "ud at rejse sammen med andre soldater." Hun får også at vide, hvorfor han tager af sted. Vi følger Laura, mens Far er væk: hvordan Mor hjælper hende, når hun er ked af det. Hvordan de for første gang holder Lauras fødselsdag uden Far. Hvordan det også er svært, da han kommer hjem igen.

Bogen kan også bruges til børn af forældre, som, af andre grunde, er væk i længere tid. Det fylder ikke meget, at Far er soldat. Det er fraværet, som betyder noget for Laura.

Bogens målgruppe er børn på 4 - 7 år. For en 4-årig er teksten lang, men man kan jo vælge at genfortælle historien ud fra tegningerne, som har mange detaljer i en enkelt streg og understøtter tekstens hverdagsfortællinger. MIN FAR ER SOLDAT kan blive en af barnets favoritbøger og læses igen og igen. Så vil længden af teksten ikke være afskrækkende.

MIN FAR ER SOLDAT er lavet efter et grundigt forarbejde med blandt andet interviews. Forsvarsakademiets psykologer har været med i forarbejdet, og der er endda et telefonnummer, hvis man som forældre føler behov for at kontakte dem.

Bogen er imidlertid mere end en børnebog. Forordet er henvendt til forældrene og fortæller temmelig kort om nogle af de reaktioner, de kan forvente hos deres barn, f.eks. at det bliver udsat for et regressivt tryk og måske i en periode begynder at tisse i sengen igen, har behov for sut og/eller søger mere fysisk kontakt. Det pointeres, at reaktionerne kan være meget forskellige, og at de er helt normale. Forældrene får det råd at give barnet større ansvar. At påskønne det og samtidig give barnet lov til at være barn. Og vigtigst: ikke at tage den nye status fra barnet, når familien er samlet igen.

Jeg tror, at forældrene vil få endnu mere ud af selve historien, hvor mange hverdagssituationer eksemplificerer, hvad de kan komme ud for: Laura bliver sur over, at Far hjælper andre, når han ikke engang kan hjælpe hende med et ødelagt dukkehus. Laura får mareridt og er bange for, at der er sket noget med Far. Laura har svært ved at fortælle, hvor far er henne i børnehaven. Lillebror Jonas har lært at tale, mens Far er væk. Han er også genert og gemmer sig bag Mor.

Samtidig er der mange gode forslag til, hvordan man som forælder kan støtte barnet: Laura har en kalender, så hun kan se, hvor lang tid der er, til Far kommer hjem. Sammen med Mor laver hun en scrapbog, så de kan vise Far, hvad de har lavet, mens han er væk. Far sender en mail med fotos af, hvor han sover, og hvor han spiser. Helt dagligdagsting som Laura kan relatere sig til.

Forældrene er mennesker, og f.eks. ringer Far ikke på Lauras fødselsdag, som han ellers har lovet. Han har også brug for at være lidt alene og hvile sig, da han kommer hjem. Selv om Laura vil være sammen med ham NU, får hun forklaret, at han godt vil lege med hende, men at han lige skal hvile sig først.

Fokus er som sagt på, at Far er væk. Det er nedtonet, at det også kan være farligt. Laura får forklaringen, at soldater er trænet i at passe på hinanden. Det er vigtigt, at hun ikke går og er nervøs hele tiden. Lauras veninde Amalie har set i fjernsynet, at det er farligt, at soldater skyder på hinanden. Det skal Laura have hjælp til at bearbejde.

Jeg mangler at bogen forholder sig til, at Far også kan komme i den situation, at han skyder andre. For et 4-årigt barn vil verden være sort og hvid, og for Laura er Far en helt. Hun har jo fået at vide, at han "skal hjælpe dem med at blive venner igen" i det land, han arbejder i. Hun er uforberedt på, at ikke alle støtter Fars tilstedeværelse i et fremmed land.

Der er lavet en fire minutters video med interview af Christoffer Boserup Skov, oplæsning og tegninger fra bogen samt nogle små klip af soldater i situationer, som er beskrevet i bogen. Videoen kan ses på www.hok.dk (søg på "børnebog").

I henhold til JAGOOs anmelderpolitik skal jeg informere om, at Christoffer Boserup Skov også er anmelder på JAGOO, men at jeg ikke har anden forbindelse til ham.
Skønlitteratur
Forsvarsakademiet
Christoffer Boserup Skov
35
Bjarne W. Andresen
27. april 2005

Seneste anmeldelser

Fannis farver 1-10
Skønlitteratur
Tordenhuset
Skønlitteratur

Tilmeld dig vores nyhedsbrev