Det er modigt at beskrive så stort et emne på så lidt plads. Anette Prehn har gjort det igen. Endnu en let, overskuelig tekst, som ikke viger udenom at tage fat i tunge begreber.

Milgram-eksperimentet viste i 1961, at et tilstrækkeligt autoritært set up kan få mennesker til at gøre uhyrlige ting som at give livstruende stød til det, de tror er forsøgspersoner, som svarer forkert i et læringseksperiment. I Mod bliver forsøget beskrevet grundigt: Baggrunden, forløbet og ikke mindst de resultater, vi kan hente ud af det.

Mennesket er næppe blevet meget modigere siden da. Anette Prehn peger på erfaringer fra det danske og amerikanske militærs tilstedeværelse i Afghanistan, som indtil for kort tid siden leverede afsløringer af samme type som Milgram-eksperimentet. Mere lokale historier fandt (og finder) sted i svømmeverdenen, medieverdenen og det politiske miljø. Forfatteren kan endda komme med en anekdote fra sin egen barndom, hvor det krævede mod at gå imod strømmen, når det var nødvendigt. Hvis hun ikke har fanget læseren før, gør hun det i hvert fald ved at være helt i øjenhøjde med den 14-årige; bogstaveligt talt.

Mod fortæller også om nogle af de forhindringer, der er for at stå på sin ret. Fx at der kan være tale om flydende ansvar, et begreb hentet fra Zygmunt Bauman. Hvem skal man rette sin protest mod, når der ikke er en entydig autoritet?

Man kan også blive offer for en glidebaneeffekt: Når man først har bevæget sig ud på et moralsk skråplan, kan det føles svært at stige af igen, fordi den første handling kommer til at retfærdiggøre den anden handling, herefter den tredje osv.

Der er naturligvis hjælp at hente. Her griber Mod dele af det Hjernesmart-univers, Anette Prehn har beskrevet udførligt i sine øvrige bøger. Værdiudforskning fx. Der er også noget så konkret som nummeret på Børnetelefonen.

Mod er andet hæfte i serien Menneskekender, som henvender sig til teenagere. På www.hjernesmart.dk kan man finde refleksionsspørgsmål til hæfterne samt supplerende materiale.

Jeg håber, at alle i løbet af deres teenageår stifter bekendtskab med Menneskekenderserien, enten i skole, fritidstilbud eller privat.

Faglitteratur
Dafolo
Anette Prehn
24
Bjarne W. Andresen
27. januar 2022

Seneste anmeldelser

-->