Der er de seneste år kommet flere og flere bøger om naturen; man taler om en øko-kritisk bølge inden for skønlitteraturen og om genren Cli-fi, altså en slags klimafiktion. Bevægelsen er sandsynligvis forstærket af de mange dystre klima-rapporter, der jævnligt udkommer og mere og mere desperat forsøger at kalde til menneskelig handling.

Bogen Naturterapi handler også om naturen og vores forhold til den, men tager et andet perspektiv: Bogen undersøger nemlig, hvordan vi ved at fordybe os i naturen kan udforske os selv og hjælpe både os selv og andre med at udfolde den indre natur. Med andre ord; du kan få det bedre ved at komme i kontakt med naturen og med din natur. Potentielt kan naturen hjælpe os, når vi oplever udbrændthed, stress og depression, naturen kan inspirere os og hjælpe os til en mere bæredygtig livsstil.

Anmelderens baggrund i akademisk filosofi og videnskabsteori gør, at der vækkes en ekstra opmærksomhed og rynke på næsen, når der i bogens indledning står, at grundlaget for naturterapien er, at menneskets krop og psyke i vid udstrækning kan helbrede sig selv. Men min skepsis bliver hurtigt gjort til skamme, for forfatteren beskriver nøgternt og levende om naturterapi og kobler det med naturoplevelser og vores evne til at iagttage og suge naturen ind. Det er ikke new age pseudo-filosofi, men brugbare og gennemtænkte iagttagelser om, hvordan vi spejler os i naturen, og hvordan man ved lidt terapeutisk snilde kan bringe klienter i en tilstand af øget fysisk velvære og indre sindsro ved at fokusere på de sansninger, følelser og indskydelser, naturoplevelser kan give os.

En styrke ved bogen er, at den både kommer omkring tankegodset fra fx filosoffen Jean-Jacques Rousseau, ser på naturterapi i et historisk perspektiv, forskning i terapihaver og kommer med et væld af gode cases, hvor man som læser kan følge med i, hvordan naturterapien kan appliceres i praksis. På den måde er der en rigtig fin sammenhæng mellem teori og praksis og ikke mindst er denne sammenhæng gennemskuelig for læseren.

Bogens overordnede struktur går på, at man kan opleve eller møde naturen på fire grundlæggende forskellige måder:

  • Den rationelle tilgang til naturen, der definerer og rubricerer naturen.

  • Den sanselige tilgang, der åbner for naturens skønhed og vitalitet.

  • Den berørende tilgang, der sætter os i kontakt med følelser og associationer.

  • Den hengivende tilgang, der stiller spørgsmål til vores væren i det hele taget.

Opgaven til os, der bevæger sig ud i naturen, er så at øve sig i at møde naturen på nogle af de andre måder, end den vi plejer. Det kan trænes og er netop vejen til at få rigere naturoplevelser og på den måde også blive klogere på sig selv.

I en tid, hvor vi har skabt en kultur fuld af informationer, støj og hastighed, kan vi hurtigt glemme, at vi egentlig er naturvæsener. Som de tyske filosoffer Adorno og Horkheimer sagde, så er oplysningens og videnskabens pris, at vi undertrykker vores egen natur: I og med at vi kontrollerer verden omkring os, kommer vi let til at undertrykke vores eget naturvæsen. Systemer, strukturer og fornuft kan let overskygge og dominere, og dermed kan vi miste andre vigtige perspektiver af livet, som vi fx kan finde i naturen. Med Naturterapi bliver vi mindet om, hvor vigtig naturen er for os, hvilken rolle den kan spille, og hvilke utrolige ressourcer den rummer for velvære og udvikling.

Når man har læst bogen, får man stor trang til at komme ud i naturen. En større cadeau til bogen kan man nok ikke give.

Faglitteratur
Gyldendal
Lasse Thomas Edlev
302
Christoffer Boserup Skov
18. marts 2019

Seneste anmeldelser

-->