Har du mod på at prøve lederrollen af? Eller har du måske allerede lidt erfaring inden for feltet? Og overvejer om det er den vej, du skal gå? Så er bogen her et godt sted at starte. Gennem tre temaer giver den et indblik i lederrollens forskellige elementer, og tager både fat i det sjove, det interessante og det frustrerende. På den måde gør bogen dig ”parat til ledelse”.

Lawsen og Olsen har skrevet en bog, der med deres egne ord skal give læseren forskellige veje ind i ledelsesfaget og dermed også gerne nogle centrale erkendelser om dig selv og dit forhold til ledelse. Det gør de ved i otte kapitler at give en overflyvning af forskellige ledelsesmæssige temaer som fx arketyper i ledelse, magt og tillid, tvivl og etik. Bogen er skrevet på baggrund af bl.a. et undervisningsmodul i ledelse, som de to forfattere underviser i. Det giver bogen igennem et godt praktisk fokus, fordi der lægges op til refleksion.

Det første tema omhandler det, de kalder for Ledelseslandskabet, ved at fokusere på dels forskellige former for ledelse og forskellige lederroller (arketyper). Det giver et godt udgangspunkt for resten af bogen. Lawsen og Olsen skelner mellem distribueret ledelse og delegeret ledelse til at forklare bl.a. forskellen i ansvar. De peger på, at der kan være mange gode grunde til at uddelegere ledelse i en organisation, fordi det skaber motivation og medansvar. Men samtidig er udfordringen, at hvis der ikke er tale om meget afklarede rammer for ledelsesansvaret, så kan det skabe usikkerhed og frustration. Derfor er det ifølge Lawsen og Olsen vigtigt, at der bl.a. er tale om et specifikt ansvarsområde, klare aftaler om feedback fra lederen og tydelig kommunikation til resten af organisationen om, at en medarbejder har fået et konkret ansvar. Det er med til at skabe tydelighed, og give den konkrete medarbejder opbakning og mandat. Det afhænger naturligvis i høj grad af, hvilken lederrolle der er tale om. Derfor beskriver Lawsen og Olsen en række arketyper i ledelse, som er karakteriseret ved at have forskelligt ansvar og arbejdsområde. Det giver et godt overblik til at kunne tale med fx ens lederkolleger eller medarbejdere om, hvilken rolle de mener, der giver mening i den konkrete kontekst.

De to sidste dele i bogen handler om magt og om det at tage valget om at blive leder. Tre kapitler fokuserer på, hvordan magt, tillid og autoritet spiller sammen i lederrollen. Det giver et godt udgangspunkt for at forstå begrebet magt og for at kunne reflektere over, hvilken betydning det konkret har i ens egen organisation. Særligt interessant er det, når Lawsen og Olsen beskriver forholdet mellem magt og autoritet. En ting er som leder at have den rå magt til at bestemme. Ærligt talt er det meget sjældent, at det er den magt, der kan skabe reelle forandringer. Det er i langt højere grad den autoritet, som man forhåbentlig formår at opbygge i sin lederrolle. De peger på, at lederen gennem forskellige dimensioner kan arbejde med ens selvbevidsthed, selvfremstilling og handlinger som udgangspunkt for udviklingen af ens autoritet. Afhængigt af hvilken lederrolle, man har, er der ifølge Lawsen og Olsen forskel på, hvad der har størst betydning.

De sidste tre kapitler fokuserer på de lidt større spørgsmål om det at blive leder. Dels det at være i tvivl som leder dvs. kunne omfavne de valg, der skal træffes. Og at man uundgåeligt tager forkerte valg. Dels det at kunne tage ansvaret som leder, og blive til nogen, som Lawsen og Olsen skriver. Det afsluttes med et fint hjælpekompas, en etisk model, som kan bruges, når de svære spørgsmål trænger sig på.

Lawsen og Olsen henviser løbende til forskellige ledelsesteorier, som giver et sikkert grundlag. Derudover har forfatterne foretaget en række interviews i forbindelse med undervisningsmodulet og udarbejdelsen af bogen, som der løbende refereres til. Det fungerer på den ene side godt, fordi det giver nogle konkrete perspektiver, men samtidig er det for mig at se en svaghed, fordi de ikke er tilgængelige for læseren. Der er derfor udvalgt citater, som understøtter en særlig vinkel, men som læser er det svært at se den store sammenhæng, når det ikke kan undersøges nærmere.

Parat til ledelse giver i sin helhed en god introduktion til lederrollen, men der er altid en risiko for, at en introduktion bliver overfladisk. Det er også tilfældet enkelte steder, hvor man som læser kunne ønske sig et afsnit eller to mere. For eksempel er introduktionen til lederrollen lidt kortfattet. Men på den anden side er det en interessant vinkel, som Lawsen og Olsen har valgt ved at fokusere på magt som begreb. Det er desværre nok en gordisk knude.

Alt i alt er der derfor tale om en udgivelse, der inden for rammerne fungerer rigtig godt, men som ikke helt har en dybde, jeg kunne ønske mig. Der er dog stadig tale om en grundig og interessant introduktion til rollen som leder.

Faglitteratur
Samfundslitteratur
Rikke Lawsen og Henrik Stockfleth Olsen
136
Sune Weile
23. oktober 2023

Seneste anmeldelser

-->