Relationsbaseret vejledning er en bog for fagpersoner, der har til opgave at understøtte processer, der har relationel værdi for andre. Metoden er en sammensmeltning af ICDP og SKUB, som er ressourceorienterede strategier med fokus på relation, hvor målet med vejledningen er at skabe mere viden, mere mening og mere håb. Denne fusion bliver til forfatterens bud på en vejledningsmodel, der kaldes VERA.

I metoden ligger der også den narrative metode, hvor begreber som positionering og eksternalisering bringes i spil.

Bogen fokuserer på, at vejlederen løbende justerer dialogen efter, om der er brug for et følelsesmæssigt fokus, om der er behov for ny indsigt og forståelse, eller om det er nye handlemuligheder, der skal findes.

Ved at bruge SKUB tilføjes vejledningen nogle strategier, som kobles til VERAS grundfænomener viden, handling, tanker og følelser. Strategierne har som formål at hjælpe fokuspersonen ud af hjælpeløshed og ind i en oplevelse af mestring.

For at skabe struktur i vejledningen præsenteres V-skiven, som indeholder 5 faser. Faserne indeholder et vejledningsforløbs rejse fra en forventningsafstemning i starten til afrunding og evaluering til sidst.

Bogen Relationsbaseret vejledning kan være lidt svær at komme igennem. Det kræver koncentration og fordybelse at holde hoved og hale i de mange metoder og modeller. Bogen er bygget op, så man bliver introduceret til metoder og tanker, men det er, som om at forfatteren vil for meget på en gang. På den måde virker det ikke ligetil at kaste sig ud i VERA-modellen, og vejledningen herefter kan synes uoverskuelig. I bogens anden del samler forfatteren vejledningen i V-skiven, og læseren får et bedre overblik over muligheder for vejledningens praktiske udførsel.

Hvis man er garvet vejleder, kan fusionen af ICDP og SKUB, VERA og V-skiven være en kærkommen udfordring og en mulighed for at have en vejledning på en anden måde.

Forfatteren har styr på sine teorier og koblinger til psykologien, men problematiserer selv hvis en vejleder bliver for hængt op på en model. Ved at have for meget fokus på modeller, principper og strategier kan vejlederen ende med at fjerne fokus fra den vejledte og det behov der udspiller sig i dialogen.

I bogens anden del samler forfatteren vejledningen i V-skiven, og læseren får et bedre overblik over muligheder for vejledningens praktiske udførsel.

 

Faglitteratur
Dafolo
Anne Linder
140
Anne Kjærgaard
4. december 2018

Seneste anmeldelser

Tilmeld dig vores nyhedsbrev