Med sit fokus på sammenhængen mellem stress og skam giver udgivelsen et solidt blik på konkrete årsager til stress. Samtidig er den med sit blik for arbejdet med forebyggelse et godt bud på en bog, der kan anvendes til at tage hul på emnet i organisationen.

Udgivelsen Stress og skam i arbejdslivet en guide til forebyggelse af Pernille Steen Pedersen giver både læseren en grundig teoretisk indførelse og en meget konkret værktøjskasse til at arbejde med stress. Helt ned i opbygningen af bogen er der fokus på, at stress er et fænomen, der er nødt til at blive undersøgt i sin kontekst, for at det er muligt at forstå.

Pernille Steen Pedersen præsenterer tidligt i bogen den problemanalytiske metode, som bliver udgangspunktet for hele udgivelsen. Baggrunden er, at det ifølge Pedersen er helt afgørende, at vi ikke med det samme begynder at lede efter løsninger på et problem, men i stedet metodisk undersøger problemstillingen. Undervejs i den analyse vil nye vinkler være med til at afdække både mulige løsninger og helt andre problemstillinger, som slet ikke var i fokus fra begyndelsen. Pedersen præsenterer særligt dialogen som den afgørende metode til problemanalyse, da det er gennem samtalen, at det kan blive tydeligt, hvad der er udfordringen, og dermed også lægge grunden til en mulig løsning.

Bogen består overordnet set af tre dele. Første del præsenterer et teoretisk udgangspunkt angående stress og skam, anden del omhandler konkrete eksempler, som undersøges med den problemanalytiske tilgang, og sidste del er en række helt konkrete værktøjer, som også vises i praksis.

Pedersen har i sin bog et særligt fokus på sammenhængen mellem skam og stress. Hendes pointe er, at stress kan udløses af følelsen af ikke at slå til og skammen over det. Hun peger på, at der som oftest er to, som vi er bange for ikke at slå til over for: os selv og andre. Vores reaktionsmønstre er tæt knyttet til, hvem vi har det sværest med ikke at leve op til. Hvis ens indre dommer primært bedømmer ens egen præstation, er man ifølge Pedersen en problemløser. Hvis ens indre dommer derimod primært bedømmer, hvordan man oplever, at andre oplever en, så er man relationsmester. De to begreber går igen i hele bogen og er med til at definere de redskaber, lederen eller medarbejderne skal gribe til, når det handler om at forebygge stress. En relationsmester, der i forvejen er presset på sine arbejdsopgaver, og som savner opbakning fra sine kolleger, risikerer fx at reagere voldsomt på kritisk feedback på en opgave, fordi det vil bekræfte vedkommende i at være uden for fællesskabet. En problemløser, der først er endt der, hvor vedkommende er sikker på, at opgaverne ikke bliver løst godt nok, vil derimod ikke få det bedre af, at en leder forsøger at sige, at medarbejderen næsten løser opgaverne for grundigt. Fordi vedkommende ganske enkelt ikke vil tro på den vurdering. For hvor ved lederen egentlig det fra?

Anden del består som sagt af en problemanalyse af en lang række cases. Der er i de fleste tilfælde tale om fiktive dialoger, som er konstrueret til formålet, men de fungerer glimrende som analyseeksempler. Formålet er at udforske elementer i problemstillingen, dernæst på baggrund af analysen at omformulere spørgsmålet og til slut anbefalinger til at håndtere problemet, som fokuserer på forebyggelse. Selvom det enkelte steder kan virke lidt skematisk opbygget med analysen af dialogen, så giver det samtidig læseren et helt konkret indblik i, hvordan der i praksis kan arbejdes med metoden.

Sidste del præsenterer en række helt konkrete redskaber, som kan anvendes i praksis. Der præsenteres blandt andet et refleksionsskema til MUS, som fokuserer på feedback, støtte og anerkendelse. Igen i forlængelse af de to forskellige reaktionsmønstre relationsmester og problemløser. Et andet af kapitlerne præsenterer dialogkort, hvor der kan arbejdes med kollegaskab, anerkendelse og moralske konflikter. Bogens tredje del giver derfor ledere og medarbejdere mulighed for at komme i gang med det samme.

Pernille Steen Pedersen har skrevet en interessant og relevant bog om sammenhængen mellem stress og skam, som samtidig præsenterer en mulig problemanalytisk tilgang, der kan anvendes i praksis. Som hun skriver til slut, så kræver det mod at skabe en mere forbundet kultur, for der er en sårbarhed forbundet med at skulle erkende, at man ikke kan klare alting selv. Jeg håber, at bogen her kommer ud at leve på arbejdspladserne. Det fortjener den.

Faglitteratur
Samfundslitteratur
Pernille Steen Pedersen
238
Sune Weile
12. september 2022

Seneste anmeldelser

-->