Bogen beskæftiger sig med en del traumer, som børn kan blive udsat for i deres barndom, og som kan medføre forvrænget selvværd med mange fysiske og psykiske problemer og ikke mindst det afgørende element i det tidlige liv, nemlig brist i tilknytningens dynamik.


Vi læser detaljeret om, hvordan et omsorgssvigt barn begynder at føle sig forkert og mister kontakten til sine kernebehov og dermed evnen til selvregulering. Barnet bevæger sig mellem skam og stolthed og begynder at udvikle sig dysfunktionelt.


Mange udviklingsteoritikere har gennem årene påvist, at hvis en sund evne til selvregulering ikke bliver integreret i vores udvikling, vil vi mangle stabilitet, og livet bliver til en kamp. Nu dokumenterer denne bog, at et spædbarns nervesystem er organiseret udefra og responderer på moderens sunde nervesystem, som regulerer barnets nervesystem. Derfor hænger barnets tilknytning til moderen og barnets sunde udvikling af nervesystemet sammen.


Er der sket en tidlig skade ved et tidligt trauma, skal barnet først hjælpes med at udvikle en tilstrækkelig neutral organisering af nervesystemet, dvs. at arbejde med barnets overlevelsesstrategier, hvor barnet bevidst tilegner sig nye strategier, så barnets fortid bliver mindre dominerende i relationerne i nutiden.


Vi ved, at alle børn har behov for kontakt til sig selv og deres omsorgsgivere. De har også brug for at dække deres kernebehov og få støtte til udvikling, hvad det angår fysisk, psykisk, emotionelt, selvstændighed i trygge og tillidsfulde forhold. Bliver disse afbrudt, udløses ubalance i deres nervesystem på det biokemiske niveau, og det danner grundlag for symptomer og sygdomme. Bliver barnets behov overhørt trods barnets protester, vil barnet tolke sine oplevelser som sine egne fejl og hermed sker der identitetsforstyrrelser i barnets udvikling. Barnet lærer at lukke af for smertefulde indre og ydre oplevelser og begynder at tilegne sig nogle uhensigtsmæssige mekanismer for ikke at miste sine omsorgsgiveres kærlighed. Denne overlevelsesstrategi kan nemt udvikle sig senere til en tvangshandling, PSTD, depression og andre forstyrrelser.


Jeg mener, at uanset hvor hårdt et menneske har været udsat for traumer og isolering, vil der være et dybt ønske i os alle om heling og om kontakt i en positiv udvikling. Derfor kan pædagoger, lærer og andre fagfolk, der arbejder med børn, støtte hvert individ og begrænse den dysfunktionelle udvikling i meget tidligt alder.


Bogen peger på mange forskellige arter af udviklingstraumer og understreger, at fagpersoner ikke skal fokusere på dysfunktionerne men på at finde frem til barnets ressourcer og styrke deres kontaktevne og hjælpe barnet med til at udvikle en vitalitet og kreativitet, hvor barnet føler sig levende her og nu.


Barnets første 2 år er især vigtige, idet nervesystemet udvikles i hastigt tempo, og netop der er barnet afhængige af sin mor til at selvregulere igennem tilknytningsforhold. Det er vigtigt, at fag personer forholder sig til temaet svigt og hjælpe barnet hen mod en større autenticitet.


Man kan betragte bogen som en udvidelse og en uddybning af Freuds og andre udviklingsteoritikere på et alment sprog.


Der findes mange skemaer og redskaber i bogen til at arbejde med forvrængning af oplevelser, mønstre, barndomshistorier og afstemning af tillid, autonomi og kærlighed. Der er også mange øvelser til at identificere oplevelserne og derefter støtte barnet i at bearbejde dem. Bogen kan være tung at arbejde med, da den arbejder dybt med nervesystemets funktion i udviklingen. Af samme årsag kan bogen virke tung for nogen, da den har mere fokus på relation, tilknytning, psykologi, barnets adfærd og symptomer og nye udviklings metoder, dvs. mere adfærdsreguleringsmål ud fra barnets ressourcer og evner uden at lade barnets uhensigtsmæssige reaktioner fylde i arbejdet. Jo flere  positive og tillidsfulde oplevelser, barnet får i samspil med andre, desto sundere bliver udvikling og relationer.


Bogen beskæftiger sig meget med barnets anatomi, tilknytningsforhold, lidelser og symptomer som følge af manglende omsorg, tilknytning og en sund udviklingsevne. Derfor er bogen særdeles egnet til neuropædagogisk arbejde/uddannelse eller som en del af et studiekompendium til flere uddannelser, såsom pædagog, lærer, socialrådgiver, sygeplejersker, psykolog, arbejdet på familieværksteder, psykiatri, speciel skoler mm.
Faglitteratur
Hans Reitzels
Laurence Heller og Aline Lapierre
335
Pouran Asadi Rastehkenari
30. juni 2014

Seneste anmeldelser

Impostor-komplekset
Faglitteratur
Tarantino Roadtrip
Skønlitteratur

Tilmeld dig vores nyhedsbrev