Ragnarok er forestående. Den lille fugl Asker, i Livets træ Ask Yggdrasil, har fået nok af de indledende blodsudgydelser og orker ikke mere krig. Han må gøre noget, men hvad? Han påbegynder en lang rejse, som ikke bliver hans alene, og går til nornerne. Men at stoppe en krig er slet ikke så nemt, når der er mennesker involveret.

Nornerne, I ved dem, der udmåler livssnoren, hjælper Asker, den lille fugl. Asker vil bare have fred og ro og ikke-krig og synes egentlig ikke, der er meget hjælp at hente hos de nok så vigtige norner. Men han gives en gådefuld opgave. Det hele oplever han som sært og svært.

Som alle andre af verdenens ikke selv-udpegede helte mener Asker selv både, at han er for lille; at opgaven for stor, og om der i grunden ikke er andre og bedre kandidater til at redde verden.

Bogens handlingsforløb er således et kapløb om at forhindre Ragnarok. Der er mange udfordringer og forhindringer, som i enhver ægte helte-fortælling. Men helten er faktisk ikke Asker, selvom han meget belejligt, når alt atter er endt godt, siger om sig selv, at han var grunden til, at alt lykkedes. Men Asker skaber Vatte, bogens ægte helt:

Uh hvad var det Urd havde sagt ? hårene skulle samles til en lang livstråd. Med næb og klør begyndte Asker at samle hårene.

Asker har samlet hår fra ethvert folk i verden. Disse hår samles, og magien begynder. Bogens helt opstår.

Målgruppen for bogen er de 9-12 årige børn, og her gives der meget vigtigt stof både om den nordiske mytologi, som bogen konkret omhandler, men potentialet i bogen er større endnu.

Fænomener som krig, hævn, mod og skæbne bliver mulige at tale med børnene om, når man vandrer igennem landskabet i bogens handling i forsøget på at stoppe det uundgåelige.

Den nordiske mytologi er loyalt fremlagt, og bogen er en både indføring i og bidrag til forståelse af Danmarks tidlige kulturarv.

Der er i dag bare i sproget stadig store præg fra vikingernes verden (Bluetooth mv.), og bogen er en god vej til at forstå denne verdens logikker og kultur ind i den måde, vi lever på i dag. Fx beskrives forskellene mellem gudefolkene i sig selv som ret forskellige, og nutidens dialog om ret til forskellighed aktualiseres og tematiseres. Ligesom ideen om vold og krig, som jo råder i tiden af Ragnarok, synes barsk, men jo responderer til den verden af i dag, hvor børn i alle aldre hele tiden møder forståelser og hele eller halve sætninger om krig (krigen i Ukraine og krigen i Mellemøsten). Had og hævn avles, som vores hovedperson går gennem verden, og han oplever selv, hvor alt for nemt det er at give efter for sin vrede. Er dét det rigtige at gøre?

At have et handlingsspor at tale ud fra er en gave for børnegrupper i forhold til at kunne tage de svære og vigtige samtaler om vores verdens både konkrete krige og syn på vold. Ikke for at dyrke det; men for at forstå, nuancere og diskutere dets væsen. Derfor får denne bog mine bedste anbefalinger, og jeg inviterer til, at bogen tænkes ind i sammenhænge af forløb i indskoling og mellemtrinnet, hvor pædagog og lærer kan anvende bogen ind i læringsmål både i dansk og historie. Pædagogiske forløb hvor børnene får lov at arbejde med fortællingens forløb før de har hørt den hele; sådan at handlingerne perspektiveres. Selvfølgelig kan den læses også hjemme i privaten, her inviterer jeg blot den voksne til at være tilstede. Børn skal ikke være alene om så vigtige og desværre fortsat aktuelle fænomener som krig.

Bogen er en nøgle til at tale om krig og fred med vores vigtigste agenter for fremtiden; vores børn.

Skønlitteratur
SuperLux
Jane Mondrup
Jacinta Madsen
220
Heidi Lykke Nissen
28. maj 2024

Seneste anmeldelser

-->