Sundhed

Lad dog børn være mærkelige
Sundhed
Wilbur har det hundesvært i skolen. Han får masser af skældud hver dag, fordi han har svært ved at koncentrere sig. Hverken lærerne eller kammeraterne forstår ham, og han er ulykkelig. Men så en dag k...
Lidt om blinde og svagsynede børn i børnehaven
Sundhed
Her skriver Tone Rebbestad om hvordan du kan lægge forholdene til rette for barnet. I lighed med andre børn med funktionsnedsættelse har blinde eller svagsynede børn fortrinsret til en børnehaveplads....
Fakta om ADHD
Sundhed
Tilstanden som nu betegnes ”ADHD”, - forkortelse for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, blev første gang beskrevet i medicinsk litteratur i 1899 og 1902. Siden den gang har der været forsket me...
Børn med handicap
Sundhed
Hvilken aldersgruppe skal uderummet henvende sig til. Hvilke grader af fysisk handicap skal uderummet tilgodese- Børn der går selv, om end dårligt.- Børn der kommer omkring i gangvogne, på cy...
Danske daginstitutioner er plaget af støjforurening
Sundhed
På Blå Stue trækker en lille gruppe drenge den store træborg tværs over gulvet og ind under lampen. Ridderne stilles op på rad og række. I den anden ende af rummet sidder to børn i sofaen og kikker i ...
Sikkerhed på legepladsen -Det er ikke for børn!
Sundhed
Skal vi have amerikanske tilstande med manualer for børns leg eller skal vi finde en mere fornuftig måde at forvalte legerummet på? ”En dromedar er en hest, der er designet af en komite”, lyder det. ...
Lykkepiller til børn – en risikabel udvej
Sundhed
Ikke desto mindre ved vi at mere end 2200 børn fik udskrevet lykkepiller i 2002, heraf knap 700 under 15 år. Og vi ved at dette tal er det tredobbelte af hvad det var få år tidligere. Mon ikke 4000 bø...
Pro-Ana - når lidelse er en livsstil
Sundhed
Imidlertid lever adskellige hundrede til tusinder af unge og voksne dagligt med denne lidelse, som, i henhold til dem selv, er en livsstil. Lidelsen, jeg her taler om, er spiseforstyrrelsen anoreksi. ...
Sundhed som religion
Sundhed
Hvad er sundhed? Det viser sig at være vanskeligt at definere. Men det er i al fald noget et sundt menneske har. Men hvad er så sund mad? Er det mad der har sundhed? Og en sund indstilling? En sund in...
Børn, trivsel og mestring
Sundhed
På Hillerød Sygehus har vi derfor søsat et projekt med det mål at sætte fokus på mistrivselssignaler fra børn og dermed skærpe daginstitutionspersonalets bevidsthed og opmærksomhed samt give konkrete ...
-->