Førstehjælp

Ætsning
Førstehjælp
  BARNET MÅ IKKE KASTE OP! Giv rigeligt med mælk eller vand. Kontakt straks skadestue/læge. Førstehjælp Drikke Ingen opkast 1-1-2 Udarbejdet i samarbejde med: Red-l...
Gift
Førstehjælp
Forgiftninger Forgiftninger forekommer oftest i fast form (piller,bær o.l.)Fremkald opkastning ved at stikke en finger i halsen på barnet, mens hovedet holdes fremover.Det vigtigste er at forebyg...
Fremmedlegeme
Førstehjælp
Fjernelsen af fremmedlegemer i luftvejene hos spædbørn (0-1 år) og småbørn (1-8 år) adskiller sig på visse områder fra førstehjælpen til voksne. Disse forskelle gennemgås herunder. Førstehjælpen til ...
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Førstehjælp
Stands ulykken Livreddende førstehjælp Alarmer Almindelig førstehjælp Stands ulykken Få overblik Hvad er ulykkens omfang Sikring af dig selv og andre Livreddende førstehjælp Si...
-->