29. november 2018
Inklusion – er det bare et af tidens hurra-ord? Et skønt Utopia? Noget, det er umuligt at arbejde med, når normeringen i de fleste daginstitutioner lader meget tilbage at ønske?

Det mener jeg ikke, selv om en god normering er tvingende nødvendig set ud fra en række perspektiver og det vil jeg gerne være med til at kæmpe for. Men inklusion handler om andet og mere! For etablering af inkluderende læringsmiljøer er forankret i grundlæggende værdier. Ser jeg hele mennesket bag de vanskeligheder, som barnet aktuelt er udfordret af? Og reagerer anerkendende? Er jeg som professionel bevidst om mine egne og min institutions kultur og syn på normalitet. Evner jeg at etablere stærke relationer og fælles opmærksomhedsstunder om et væsentligt indhold? Kan jeg genere oplevelser og aktiviteter, der rammer det enkelte barns/gruppens styrker og interesser - men samtidig udfordrer og træner det som kan være svært? Det er meget enkelt for mig at stille alle disse spørgsmål. Det er straks langt mere komplekst at omsætte teori og tankestof til god pædagogisk praksis, men vi har intet valg det er det, som skal til. Det fælles pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan hjælper os med at afstikke en ramme også for inklusion, men det er den enkelte institution, leder og medarbejder, der - med læringsmiljøet og hverdagens pædagogik, står for indholdet. Det er mit håb, at bogen Inklusion i daginstitutionen samt det konkrete redskab Læringsmiljø-modellen kan give inspiration, styrke og mod til at arbejde med udvikling af inkluderende læringsmiljøer.   


Anne Marie Marquardsen
Pædagog, leder, konsulent, forfatter og foredragsholder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev