Nyeste

Den didaktiske relationsmodel
Årsopgaver | 4. maj 2015
LÆRINGSFORUDSÆTNINGER:Gruppen af børn er meget homogen grundet alder, men deres habitus er meget forskellig, og nogle af drengene har klart sværere ved at blive fastholdt i...
Dialogisk læsning
Praktikopgaver | 15. september 2015
Jeg har i min praktik, været ude hos Børnehuset ved Åen, som er en institution med 60 vuggestuebørn og 70 børnehavebørn. I starten af min praktik, havde jeg...
Samlingssituationen
Årsopgaver | 6. juni 2014
Indledning og emneafgrænsningI forbindelse med 1. års prøven har vi fået udleveret et opgavesæt. Opgaven indeholder tre forskellige muligheder. Jeg har valgt at arbejde...
Neuropædagogik og sansemotorik
Praktikopgaver | 6. november 2015
1.0 INDLEDNINGAlle lande i denne verden har mennesker der falder udenfor arbejdsmarkedet og udenfor normerne på den ene eller anden måde. Der er især en gruppe der er...
Autisme og kommunikation
Årsopgaver | 16. juni 2015
Indledning med emneafgrænsningMan må formode, at der har eksisteret børn og voksne med Autistiske forstyrrelser, længe før disse tilstande blev identificeret og...
Social arv og mønsterbrydere
Årsopgaver | 1. oktober 2015
1.0 IndledningJeg har valgt at beskæftige mig med den pædagogiske indsats overfor socialt udsatte, da jeg finder det relevant i relation til arbejdet i den pædagogiske profession....
Taktilmassage
Praktikopgaver | 10. marts 2014
Handleplan vedr. valgte aktivitetBeskrivelse: Jeg har valgt at afprøve taktilmassage. Det vil være almindelig massage, gerne på hele kroppen hvis det tillades af barnet. Barnet skal ligger på en...
Livsudfoldelse
Årsopgaver | 25. april 2014
IndledningJeg har valgt at arbejde med emnet livsudfoldelse for voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer i forhold til livsvilkår og lovgivning. Vi bliver alle...
Social integration -og inklusion
Årsopgaver | 17. november 2014
IndledningI Københavns kommune har man sat sig for at blive Europas mest inkluderende storby i 2015.1 Der arbejdes nationalt med et integrationsbarometer, som kan bruges til at se hvordan det går...
Børnefaglige undersøgelser
Årsopgaver | 27. juni 2014
IndledningFredericia kommunes ungdomsrådgivning er en myndighedsafdeling der hører under Fredericia kommunes familieafdeling. Når familier og deres børn/unge er henvist...
Magt og relationer
Årsopgaver | 6. juni 2014
IndledningJeg har valgt at arbejde med opgave 3, magt og relationer  i min 1 årsopgave, som skal bevise og dokumenter, hvad jeg har lært og tilegnet mig af viden, om pædagogers...
Tosprogede børnehavebørn
Årsopgaver | 17. november 2013
Titel: Hvordan kan pædagogen være med til at udvikle sproget hos tosprogede børnehavebørn ved hjælp af leg og billeder? IndledningI de senere år er der...
Legekultur med digitale medier
Årsopgaver | 5. september 2013
Indledning:I dag bruger børn og unge en stor del af deres tid foran en skærm. De digitale medier er blevet en væsentlig faktor i børn og unges legekultur, samt i relationer...
Udviklingshæmmede og kommunikation
Årsopgaver | 1. november 2013
Indledning:Det præcise antal udviklingshæmmede i Danmark er ukendt, men man regner med at der ca. er 36.000  bosat i Danmark. Ud af disse har ca. 22.000 brug for betydelig støtte,...
Sprogudvikling
Årsopgaver | 11. juni 2012
IndledningI dagens Danmark, det moderne videnssamfund, er kravene til et kvalificeret sprog større end nogensinde. Hvis man i dag ikke kan læse og skrive, vil man i samfundet fremstå som direkte...
Tværprofessionelt samarbejde
Praktikopgaver | 6. januar 2014
IndledningI §8 i loven om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog står følgende: …"den studerende tilegner sig kompetencer til fremme af samarbejde med andre relevante professioner."Man skal...
Risikofyldt leg
Årsopgaver | 1. juni 2012
IndledningFormålet med dette lille skriftlige oplæg er, at jeg gerne vil fortælle lidt om risikofyldt leg i børnehaver. Jeg har primært taget udgangspunkt i Ellen Beate...
Legekultur, Habitus og Socialisering
Årsopgaver | 11. juni 2013
IndledningJeg har i denne opgave valgt at sætte fokus på børns kultur – også kaldet legekultur. Jeg har med udgangspunkt i opgave 1, set på de to stikord kultur...
Integration og inklusion i dagtilbud
Årsopgaver | 10. juni 2013
Indledning:I Danmark i dag, tales der meget i pædagogiske kredse om inklusionspædagogik. Det beskrives som "det sidste nye", og det er også nyt for mange, der arbejder med...
Pædagogens rolle på en døgninstitution
Årsopgaver | 28. november 2012
IndledningDer er ca. 13.000 børn og unge, der vokser op udenfor hjemmet i Danmark. Disse børn er blevet anbragt på døgninstitutioner af forskellige årsager....
-->