Nyeste

Børns leg og alsidige personlige udvikling
Årsopgaver | 11. september 2013
IndledningDenne opgave beskriver børnehavebørns leg og alsidige personlige udvikling. Jeg er som studerende blevet optaget af den voksende ambition i samfundet om, at børn skal...
Livsdueligheden
Årsopgaver | 14. november 2013
-livsduelighed set i lyset af det pædagogiske arbejde med børn i udsatte positionerIndledningPædagogisk praksis har, til alle tider været styret af politiske idealer,...
Tværprofessionelt samarbejde
Praktikopgaver | 1. august 2012
IndledningPå praktikstedet fylder det tværfaglige samarbejde en stor del af hverdagen. Skolen og SFO´en har i dette skoleår implanteret aldersintegreret undervisning og dermed gjort brug af pædagoger...
Udviklingshæmmedes socialisering og historie
Andre | 1. april 2013
Indledning:Det præcise antal udviklingshæmmede i Danmark er ukendt, men man regner med at der ca. er 36.000  bosat i Danmark. Ud af disse har ca. 22.000 brug for betydelig...
Socialisering i det senmorderne samfund
Årsopgaver | 26. november 2012
IndledningSamfundet har ændret sig gennem tiderne og en af grundene til denne ændring er industrialiseringen, hvor kvinderne blev en del af erhvervslivet. Herved skete der ændringer...
Dokumentation fra specialiseringspraktikken
Praktikopgaver | 27. maj 2013
Præsentation af dokumentationsformenMed udgangspunkt i Børnenes daglige gåtur på 1,2 kilometer, vil jeg ved hjælp af en Matrix som ligner, den Matrix Børneskoven...
Pædagoger i velfærdsinstitutioner
Årsopgaver | 30. november 2012
1. IndledningI Danmark er 94% af alle 3-5 årige danske børn i børnehave eller dagpleje1. De danske børn tilbringer derfor mange timer i institutionerne og vi pædagoger spiller en stor rolle i...
Fritiden der blev væk
Projekter | 15. marts 2012
IndledningRegeringens udspil af reformen fra d. 4/12 2012, til løft af folkeskolen, vil gøre en god skole bedre, mener børne- og undervisningsminister Christine Antorini(Tidemann...
Tosprogede børns sprogtilegnelse
Årsopgaver | 23. oktober 2012
IndledningDet er gennem dagligdagen i samværet med voksne at barnet danner sit sprog. Det gælder både modersmålet og eventuelle andre sprog. Idet flere og flere børn tilbringer en stor del af deres...
Pædagog og børn i en idrætsbørnehave i år 2012
Årsopgaver | 21. maj 2012
Pædagog og børn i en idrætsbørnehave i år 2012Indledning:Sundhed, kost og bevægelse er nogle af de ord, som fylder meget i medierne i disse år. BUPL (Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund) har...
Eventyr og børnehistorier
Praktikopgaver | 13. maj 2013
Projekt 3. Praktik periode – Eventyr og børnehistorierMålgruppe: 3-5 år. To forskellige grupper á 4 forskellige børn. Gruppe 1 er den ældste gruppe,...
Fjerner daginstitutioner social ulighed?
Årsopgaver | 30. marts 2012
Indledning:Begrebet den sociale arv, kom første gang til udtryk i 1967 af den svenske børnepsykiater Gustav Jonsson. Den sociale arv defineres af Den Store Danske Encyklopædi "Som et menneskes...
Børnelitteratur i den pædagogiske praksis
AK-fag | 1. oktober 2012
Indledning:Rødhætte trodsede sin moders råd. Robin Hood var en tyveknægt. Tarzan løb nøgen rundt i skoven. Anders And bankede sine nevøer. Snehvide boede...
Didaktik opgave
Praktikopgaver | 31. januar 2013
Indledning:Jeg er i praktik på botilbuddet Nørrebo, som er et bosted for voksne fysisk og psykisk handicappede. Deres alder er fra midt 30’erne og op til sidst i 70’erne, men...
Kulturforståelse
Bacheloropgaver | 14. januar 2013
IndledningDer har været en tendens til at fokusere på hvordan "fremmede"  børn og deres familier kunne indgå i institutionens liv og praksis. Pædagogiske...
Relationer og sprogudvikling
Årsopgaver | 8. juni 2012
1.0 IndledningDet hele starter, mens barnet ligger i sin moders mave, hvor det fra sjette måned kan høre og skelne lyde udefra . Dog er barnet ikke udstyret med sprog ved fødslen, men det har en...
Inklusion og eksklusion i børnehaven
Årsopgaver | 12. maj 2012
-inklusions-indsats, kombineret med pædagogisk udviklingsarbejdeIndledning og Rapportens Fokus, samt mine ObservationerJeg har i denne specialiseringsrapport valgt at afrapportere arbejdet med en...
Sanselig opmærksomhed
Praktikopgaver | 28. november 2012
- naturen som læringsrum1.0. INDLEDNING OG PROJEKTBESKRIVELSE:Med udgangspunkt i æstetiske læreprocesser har jeg i mit projektforløb i Vuggestuen Troldhøj valgt at...
Opdagende skrivning
Årsopgaver | 1. november 2012
IndledningJeg har valgt at sætte fokus på opdagende skrivning og dermed tidligskriftsprogtilegnelse, da jeg synes, det er interessant at vi i Danmark gennem mange generationer har haft...
Kommunikation med børn og unge med autisme
Årsopgaver | 26. marts 2012
IndledningIgennem mit sidste praktikforløb ved Bihuset – et behandlingshjem for børn og unge med autisme og siden som vikar på samme sted, har jeg haft stor fokus på...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev