Nyeste

Socialt udsatte grupper
Årsopgaver | 1. november 2011
Indledning"Kan pædagoger gøre en forskel i det pædagogiske arbejde med socialt udsatte grupper?"Vi synes det er et meget relevant spørgsmål i nutidens...
Det tværprofessionelle element
Årsopgaver | 27. november 2012
IndledningSom udgangspunkt har jeg valgt at sætte fokus på de ældste børn i børnehaven, de børn som i løbet af foråret skal være en del af indskolingen. At arbejde tværprofessionelt kræver samarbejde...
Inklusion i specialinstitutionen
PD opgaver | 30. november 2012
IndledningJeg har arbejdet mange år indenfor specialområdet. De meget svære steder byder ofte på hårdt, frustrerende arbejde og mange svære valg, men de byder også på et overskud af tid til at...
Omsorgssvigtede børn
Årsopgaver | 9. januar 2012
1. IndledningJeg har i denne opgave valgt at skrive om omsorgssvigtede børn, da jeg finder dette emne rigtig relevant og interessant. Omsorgssvigtet er et stigende og ifølge danske...
Anerkendelse i et multikulturelt samfund
Årsopgaver | 9. december 2011
Indledning:I Danmark bor der ca. fem millioner mennesker. 9.8 % med anden etnisk baggrund end dansk, hvilket svarer til 542.738 indvandrer ud af de fem millioner.  Endvidere viser statistiker...
Lige børn leger bedst - eller gør de?
Praktikopgaver | 25. maj 2012
IndledningI de første tre leveår gennemgår barnet en stor personlig udvikling. I vuggestuen er leg en meget central del af børnenes hverdag, da legen er vigtig for barnets...
Fortælle metoder
Årsopgaver | 27. oktober 2011
1.0 IndledningDer er i de senere år, kommet stor fokus på sproget via læring og fortællermetoder, disse er kommet på skemaet i børnehaven.Flere teorier om sprog og sprogtilegnelse er blevet...
Socialisering i det senmoderne samfund
Årsopgaver | 13. marts 2012
Indledning:Jeg har valgt, at skrive denne opgave, fordi vi lever i et vældfærdsamfund, hvor der er stor fokus på samfundets ansvar over for os som borger. Dette synes jeg er...
Fattigdom og marginalisering
Årsopgaver | 16. april 2012
Fattigdom; marginalisering og udstødelse i institutionelt ogsamfundsmæssigt perspektiv.IIS eksamen d. 16-04-2012 1.0 IndledningJeg har trukket emnet: "Fattigdom; marginalisering og udstødelse i...
Inklusion og lege-fællesskaber i børnehaven
Årsopgaver | 24. maj 2012
INDLEDNING OG PROBLEMSTILLINGRammen for denne opgave er pædagogik, inden for hvilken jeg har valgt at arbejde med eksklusions-problematikker i legefællesskaber i børnehaver....
Det tværprofessionelle element
Projekter | 5. marts 2012
Indledning:I denne rapport har jeg valgt at tage udgangspunkt i en sag, som jeg oplevede i min foregående praktik. Det er en familie med to udsatte børn, hvor jeg vil komme ind på...
Med far på krisecenter
Årsopgaver | 4. april 2012
IndledningJeg har valgt at kalde mit projekt "Med far på krisecenter", hvor jeg vil koncentrere mig om det pædagogiske arbejde på et krisecenter.Jeg har valgt dette emne,...
Mariehønen Evigglad
Årsopgaver | 9. marts 2012
IndledningSom kommende pædagoger har vi gjort os en masse overvejelser, omkring hvilke kompetencer vi kan og skal bidrage med, for at de kommende generationer får de bedst mulige forudsætninger for...
Kulturmødets udfordringer
Projekter | 23. februar 2012
Kulturmødets udfordringer  - 1. delFormålet med håndbogenDenne multikulturelle håndbog er tiltænk elever, børn og ansatte på min skole og...
Selv- og medbestemmelse
Årsopgaver | 5. december 2011
IndledningVi ønsker alle retten til selv at bestemme over vores egen tilværelse og hvad vi gerne vil, og det er for mig svært at forestille mig en tilværelse uden retten til...
Dialogisk oplæsning og mundtlig sprogtilegnelse
Årsopgaver | 1. september 2011
1.0 Indledning"Spørgsmålet er, om sprogscreeningen som et potentielt tilbud til alle er vejen frem i forhold til at sikre en bedre sprogudvikling hos børn. I stedet...
Marte Meo metoden i forhold til opmærksomhedsforstyrrelsen ADHD
Årsopgaver | 30. september 2011
IndledningI mit arbejde som pædagog, blandt andet på en heldagsskole, har jeg oplevet mange børn som har adfærdsvanskeligheder i en eller anden grad, eller det man også kalder gennemgribende...
Tværprofessionel opgave
Praktikopgaver | 3. september 2010
IndledningDenne opgave tager udgangspunkt i min 2. praktikperiode, som jeg tilbragte i Gentofte Kommunes Hjemmevejlederteam, hvor jeg var tilknyttet de to bofællesskaber; Hyldebo og Mosebuen....
Det tværprofessionelle arbejde
Projekter | 6. februar 2010
IndledningDet er vigtig med tværfagligt samarbejde imellem de forskellige faggrupper, når man står overfor en problemstilling, som der umiddelbart ikke kan beskrives, analyseres og...
Sommerfuglen og den professionelle
Bacheloropgaver | 6. januar 2012
1. IndledningTeorierne om børns udvikling og personlighedsdannelse har været mange gennem tiden. Fælles for den teori, som ligger til grund for vores forståelse af...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev