Nyeste

Helhedsskolen Eksamensopgave i faget "Skolen i samfundet".
Andre | 6. november 2005
Problemformulering: Vi ønsker at få kendskab til helhedsskolebegrebet og analysere den debat der føres omkring dette. Ud fra dette, ønsker vi at finde ud af hvilke kompetencer, man ønsker/ikke ønsker...
Helhedsskolen
Andre | 24. november 2000
Problemformulering Mange kommuner forsøger at indføre helheds/heldagsskole. Hvad er de politiske og pædagogiske tanker bag, og hvorfor viser det sig at være vanskeligt at udføre i praksis? 1....
1. års opgave om Læreplaner
Årsopgaver | 4. juli 2005
Indledning. Vi syntes, det kunne være interessant, at undersøge om nogle institutioner allerede nu har implementeret læreplaner i deres dagligdag. Vi har valgt dette emne, fordi det er lovpligtigt i...
1.års opgave omkring grovmotorisk udvikling for de 3-6 årige.
Årsopgaver | 1. januar 2003
EMNEBEGRUNDELSE: I kølvandet af vores moderne travle levevis, hvor børnene passivt bringes frem og tilbage imellem hjem, institution og fritidstilbud og hver dag tilbringer mange timer foran TV og...
Opgave om anbragte børn på opholdssteder
Andre | 1. april 2005
Pædagoger skal holde sig til de 0 til 3 årige Vi har valgt emnet anbragte unge i alderen 15-23 år. Vi vil i vores opgave gerne komme ind på de tanker og problemstillinger, som vi har undret os over...
4. semester opgave, om unge kriminelle - især stigmatisering af disse.
Årsopgaver | 8. maj 2005
1.0 Indledning. Statistik fra justitsministeriet viser, at næsten 50 % af alle indsatte i alderen 15-19 år  vil komme tilbage i fængsel inden for en periode af 2 år efter udstået fængselsstraf. Dette...
Relationer i SFO – de 6-10 åriges venskaber. Afsluttende pæd-kol eksamen.
Årsopgaver | 16. marts 2005
Indledning og emneafgrænsning Venskaber opstår ofte i leg. De udvikles og befæstes gennem leg. Legen kræver ideer, planlægning, koordination, konfliktløsning og en del rummelighed. I leg får børn...
Pædagogiske læreplaner set i lyset af Reggio Emilias pædagogik og Howard Gardners teori.
Andre | 11. januar 2005
Indledning Hvad er baggrunden for, at politikerne har følt sig nødsaget til at indføre den pædagogiske læreplan? Grunden til, at vi har valgt denne problemstilling er blandt andet, at de...
Se hvad jeg fortæller
AK-fag | 1. december 2004
Indledning ”den sociale verden omfatter mig og gør mig til et lille punkt i denne. Men fordi dette er et synspunkt, omfatter jeg på den anden side den sociale verden gennem dette...
Daghjem for voksne udviklingshæmmede
Andre | 1. april 2004
Preben skal i øvelsespraktik på et daghjem for voksne udviklingshæmmede. På daghjemmet er der 3 stuer med 3 pædagoger på hver, samt en leder. På den ene stue er der ansat en medhjælper i et...
Hvordan kan institutionen hindre at et psykisk dårligt arbejdsmiljø opstår?
Andre | 12. april 2004
Indledning Der er mange grunde til et psykisk dårligt arbejdsmiljø i en organisation kan opstå, som vi mener er et væsentligt punkt at sætte fokus på i det pædagogiske arbejde. Hvis der er et...
Mødet med fantasi og kreativitet.
AK-fag | 4. november 2005
Mødet med fantasi og kreativitet. Vi er en gruppe pædagog studerende fra storstrømsseminariet, som er i gang med et projekt om fantasi og kreativitet. Vi mener, at vi udvikler fantasi og kreativitet...
Kulturmødet
Andre | 12. april 2004
Indledning. I vores opgave vil vi behandle temaet ”kultur og integration”. Vi vil koncentrere os om mødet mellem pædagog og forældre af anden etnisk baggrund. Vores danske kultur er en del af os og...
Styrke børns socialisering, gennem fremstilling af et cirkus
AK-fag | 12. april 2004
Indledning. Vores erfaring fortæller os, at børn i dag, kommer fra mange forskellige kulturelle baggrunde og samfundslag, vi mener derfor, at det er vigtigt i det pædagogiske arbejde, at skabe et...
Seksualitet uanset handicap
Andre | 9. april 2004
Indledning: Alle medlemmer i vores gruppe har været i praktik inden for et specielområde ( Bo - og Naboskab).  Her arbejdede vi med voksne mennesker med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne (...
Selvportrætter
AK-fag | 1. oktober 2003
Indledningen. Jeg mener at man som pædagog kan og bør se på tegning som andet og mere end tidsfordriv, nemlig et redskab for udvikling af fantasi, kreativitet og teknik, hvis altså pædagogen bliver...
Resiliens
Årsopgaver | 25. januar 2004
Indledning I de senere år er samfundet i tiltagende grad blevet opmærksom på, at nogle børn klarer selv meget belastende opvækstvil¬kår. Det kan enten skyldes beskyttende faktorer  i barnets...
Rudolf Steiner pædagogik
Årsopgaver | 18. oktober 2002
1. Indledning Allerede i Rudolf Steiners levetid, var antroposofien (græsk for ;antropos-menneske & sofia-visdom altså menneskevisdom) , som han grundlagde, forgænger for meget andet end bare...
Når mor og far svigter - Om det pædagogiske arbejde med anbragte børn.
Årsopgaver | 6. juni 2001
Indledning Hvem er ikke, da man så programmerne ”Er du mors dreng” (TV2 dokumenter) eller  ”Ingen kære mor” TV2 (dokumenter), blevet oprigtigt ked af det og gale over at se hvordan børn er blevet...
Ældre indvandrere i Århus. Tværkulturelt.
Andre | 1. maj 2000
Emneafgrænsning Vi vil i dette tværkulturelle projekt arbejde med ældre indvandrere i Århus med hovedvægten lagt på deres forventninger til bolig og netværk. Vi har valgt at fokusere på bolig og...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev