Nyeste

Vejen til en fri og uafhængig svømmer. Forløb med førsvømning.
AK-fag | 1. maj 2000
Jeg har benyttet det akkumulative elementprincip, det giver barnet mulighed for at følge med i egne fremskridt. Samtidig gøres nye færdigheder direkte brugbare, hvilket øger lysten til at fortsætte...
Skolestart -- forandringer og visioner
Andre | 1. januar 2000
INDLEDNING Begrundelse for valg af emne Problemerne i den danske folkeskole er store og spreder sig over flere områder. Det altoverskyggende problem er, at danske børn tilsyneladende klarer sig...
Iagttagelsesopgave
Praktikopgaver | 1. december 2002
Indledning: Det er første gang, jeg stifter bekendtskab med institutionsmiljøet, og det har ind til videre været en særdeles spændende, udfordrende og lærerig periode/proces. Jeg har lært en masse...
Børns stemmer – en undersøgelse af børns tanker og følelser om livet
Specialer | 2. juli 2000
I sidste kapitel var jeg inde og beskrive, hvad min personlige tilgang til specialet som sådan er. I dette kapitel vil jeg fortælle om baggrunden for valg af specialets målbeskrivelse samt for valg...
Børn med særlige begavelsesmæssige forudsætninger
Projekter | 1. juni 2004
Særligt begavede børn udgør en ganske lille del af den danske befolkning. De findes rundt omkring i de danske familier og lever en stor del af deres liv i institutioner og folkeskoler som alle andre...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev