Nyeste

Når mor og far svigter - Om det pædagogiske arbejde med anbragte børn.
Årsopgaver | 6. juni 2001
Indledning Hvem er ikke, da man så programmerne ”Er du mors dreng” (TV2 dokumenter) eller  ”Ingen kære mor” TV2 (dokumenter), blevet oprigtigt ked af det og gale over at se hvordan børn er blevet...
Ældre indvandrere i Århus. Tværkulturelt.
Andre | 1. maj 2000
Emneafgrænsning Vi vil i dette tværkulturelle projekt arbejde med ældre indvandrere i Århus med hovedvægten lagt på deres forventninger til bolig og netværk. Vi har valgt at fokusere på bolig og...
Vejen til en fri og uafhængig svømmer. Forløb med førsvømning.
AK-fag | 1. maj 2000
Jeg har benyttet det akkumulative elementprincip, det giver barnet mulighed for at følge med i egne fremskridt. Samtidig gøres nye færdigheder direkte brugbare, hvilket øger lysten til at fortsætte...
Skolestart -- forandringer og visioner
Andre | 1. januar 2000
INDLEDNING Begrundelse for valg af emne Problemerne i den danske folkeskole er store og spreder sig over flere områder. Det altoverskyggende problem er, at danske børn tilsyneladende klarer sig...
Iagttagelsesopgave
Praktikopgaver | 1. december 2002
Indledning: Det er første gang, jeg stifter bekendtskab med institutionsmiljøet, og det har ind til videre været en særdeles spændende, udfordrende og lærerig periode/proces. Jeg har lært en masse...
Børns stemmer – en undersøgelse af børns tanker og følelser om livet
Specialer | 2. juli 2000
I sidste kapitel var jeg inde og beskrive, hvad min personlige tilgang til specialet som sådan er. I dette kapitel vil jeg fortælle om baggrunden for valg af specialets målbeskrivelse samt for valg...
Børn med særlige begavelsesmæssige forudsætninger
Projekter | 1. juni 2004
Særligt begavede børn udgør en ganske lille del af den danske befolkning. De findes rundt omkring i de danske familier og lever en stor del af deres liv i institutioner og folkeskoler som alle andre...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev