Nyeste

Relationer
Årsopgaver | 10. juni 2011
0.0 ProblemstillingPædagogisk arbejde med at støtte børn i børnehaven, i at danne relationer.0.1 IndledningVi har valgt at sætte fokus på...
Børn, unge og Medier
Årsopgaver | 10. februar 2011
IndledningSom kommende pædagog har jeg gjort mig overvejelser, omkring hvilke kompetencer jeg kan og skal bidrage med, for at den kommende generation for de bedst mulige forudsætninger...
Sindslidende med behandlingsdom
Årsopgaver | 17. april 2009
Indledning:Mennesker med psykiske sygdomme er ofte omgivet af mange forskellige professionelle (prof. ), der tager sig af områder i deres liv . Det kan til tider være svært at finde...
De magiske stens vogtere
Årsopgaver | 7. oktober 2010
IndledningJeg var i min anden praktik i SFO’en på Søndermarksskolen, hvor aldersgruppen varierer fra 0. til 3. klasse, men var hovedsageligt tilknyttet en ud af tre 1. klasser,...
Det altafgørende samspil mellem barn og pædagog
Årsopgaver | 23. september 2011
Indledning”I ly af en professionel rolle kan man komme til at knuse et barn og lade det gå til grunde. Skjuler man sin menneskelighed bag en professionel rolle og bag en højere sags...
Æstetiske læreprocesser
Andre | 22. august 2011
IndledningFor unge med generelle indlæringsvanskeligheder kan det være svært at finde sin identitet og plads i samfundet. De har haft en opvækst med oplevelsen af nederlag i forbindelse med...
Konsekvenser af politiske indgreb
Årsopgaver | 15. oktober 2010
IndledningVi er alle summen af vores erfaringer. Hvad enten de erfaringer drejer sig om det sociale, biologiske, psykiske osv. Men hvordan beskriver vi denne erfaring nærmere og hvad betyder den for...
Babysnegl og Benny - Egenfortællinger i børnehaven
Årsopgaver | 2. november 2011
IndledningBørns egenfortællinger handler om, at se livet og begivenhederne fra børnenes perspektiv. Her får børnene mulighed for selv at sætte ord på...
Inklusion og eksklusion for barnet i indskolingen
Andre | 26. august 2011
IndledningMan støder på det i medierne gang på gang – "vi skal have rummelige skoler der inkluderer alle" og "Færre børn skal på...
Stuer eller ej?
Praktikopgaver | 5. maj 2011
En konkret situationEn formiddag i børnehaven er vi på Radiserne blevet færdige med samling. Børnene rejser sig. Jeg går lidt rundt i huset og iagttager...
Fremtidens døgninstitution
Årsopgaver | 29. april 2011
2. IndledningProfessor og seniorforsker Tine Egelund, har i fagbladet "Socialpædagogen"  af 3. september 2010, valgt at gøre opmærksom på flere...
Den tværprofessionelle samarbejdspartner
Årsopgaver | 26. august 2011
IndledningSom udgangspunkt har jeg valgt at sætte fokus på børn i børnehaveklassen og de tværprofessioner jeg som pædagog vil møde i mit arbejde med...
Unge kriminelle
Årsopgaver | 9. april 2010
ProblemformuleringHvor stor forskel er der på antallet af de unge kriminelle og deres alder?Hvad er det der gør at et barn/den unge "vælger" at begå...
Sociale kompetencer
Årsopgaver | 26. august 2011
IndledningI pædagogisk arbejde er det en kerneopgave, at bidrage til udviklingen af det enkelte barns sociale kompetencer. I Dagtilbudsloven formuleres det i kapitel 2, § 7, stk. 2,...
Narrative fortællinger i arbejdet med børns identitetsdannelse
Årsopgaver | 13. september 2011
1. IndledningIdentitet er et komplekst begreb. Hvad er identitet – hvad er min identitet? Hvordan skabes identitet og hvad er den rette identitet? Identitet handler om, hvem vi er som mennesker...
Pædagoger deler vandene
Årsopgaver | 10. juni 2010
IndledningPædagoger deler vandene? Det er titlen på en artikel som er bragt i fagbladet Børn & Unge på baggrund af en brugerundersøgelse. Undersøgelsen...
Med barnet i centrum -et spørgsmål om trivsel
Årsopgaver | 13. maj 2011
Indledning:Gruppen udsatte børn er børn, som er i mistrivsel. Den hyppigste årsag ved mistrivslen skal findes i familiens hjemmeliv. Et mindretal på ca. 10 % af danske...
Festugen og æstetiske udtryksformer!
Årsopgaver | 17. september 2009
1. Indledning.Peter Sabroe seminariet har en lang historie bag sig(siden 1991) som medskaber af festuge projekter.I tæt samarbejde med den officielle Århus Festuge samt andre...
Værkstedet og/eller Børnene
AK-fag | 30. maj 2011
IndledningProjektet tager udgangspunkt i min erfaring som ansat vikar i forskellige børnehaver, hvor jeg flere gange har oplevet værkstedsaktiviteter, hvori nogle børn efter gentagen uro og støjen,...
Forstyrret adfærd?
PD opgaver | 27. april 2011
IndledningDer er i dag et øget fokus på pædagogiske indsatser i forhold til børn med særlige behov i de danske institutioner. Kommunerne er via Dagtilbudslovens §...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev