Nyeste

Kulturel Deltagelse – Sansemotorik bane
Andre | 6. maj 2011
ProblemstillingHvordan kan man som pædagog, kombinere en innovativ legeplads, så den både giver plads til børns læring, dannelse og udvikling af...
Inklusion i Velfærdssamfundet
Årsopgaver | 18. januar 2011
IndledningDa velfærdsstaten udvikler sig hen imod et velfærdssamfund, hvor borgerne ikke længere i samme grad kan forvente, at staten varetager alle borgernes sociale og...
Relationsarbejde i SFO
Årsopgaver | 30. september 2009
IndledningI dag tilbringer børn mere og mere tid i institutionerne. Fra de får fri fra skole til sen eftermiddag. Når de kommer hjem, er der ikke meget tid til kammerater. Det er derfor i højere...
Konflikter og mobning
AK-fag | 25. februar 2011
IndledningHåndtering af sociale konflikter og mobning i institutionerne er i dag et aktuelt emne i Danmark, hvor børn og unge dagligt bliver udsat for ubehagelige og ekstreme...
Udsatte børn
Årsopgaver | 6. december 2010
Indledning"I skal ud og røre nogle børn, kigge dem ind i øjnene, alle jer pædagoger" har skuespiller og foredragsholder Jens Arentzen sagt. Med dette mener han,...
Tosprogedes børn tilegnelse af andetsprog
Årsopgaver | 28. oktober 2010
IndledningDanmark er i gang med en multietnisk og multikulturel samfundsudvikling. Etniske minoriteter bliver i stigende grad mere synlige på en række områder. I daginstitutionen...
Legekultur
Årsopgaver | 7. oktober 2010
Indledning:Til DKK trak jeg emnet legekultur og syntes at det var interessant at se om der opstod legekultur i vores netop afsluttede spotlight "mal din drøm på klinke", da jeg...
Integration af etniske minoriteter
Årsopgaver | 1. november 2009
1.0 Indledning.I 2006 udgjorde indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 6,1 pct. af den samlede danske befolkning. Antallet af disse steg med 35 pct. fra 1999 til 2006.  Fremskrivning...
Tværprofessionelt samarbejde
Praktikopgaver | 15. december 2010
IndledningVi kan alle komme ud for perioder i livet, hvor vi oplever enten psykologiske eller helbredsmæssige vanskeligheder. Disse perioder kræver støtte og hjælp fra...
Sprogstimulering af tosprogede børnehavebørn
AK-fag | 6. oktober 2009
Pædagogisk arbejde med naturoplevelse som redskab til sprogstimulering af tosprogede børnehavebørnIndledningVi lever i dag i et multikulturelt samfund. Vi flytter rundt på...
Æbler
AK-fag | 14. oktober 2010
Danmark har mange nationale stoltheder. Lige fra nationaldragt og sang til fugl, dyr, træ og blomst  , samt æblet som national frugt.Pandekager er ikke en national spise, men har dog alligevel fået...
Kommunikative kompetencer
Årsopgaver | 17. september 2009
IndledningJeg vil indlede med kort at beskrive en oplevelse jeg havde denne sommer, og som jeg vil anvende som case til denne eksamen.I år valgte jeg at bruge en uge af min sommerferie på...
Trivsel og Livskvalitet
Årsopgaver | 14. september 2010
1. IndledningMit fokuspunkt i synopsen omhandler, hvilke muligheder pædagogen har for at implementere tankerne om trivsel og livskvalitet i deres hverdag for at få en større pædagogisk faglig...
Børns legekultur
Årsopgaver | 27. september 2010
Afgrænsning:Fritidshjemsbørn i alderen 6-10 år, og deres legekultur i en teknologisk verden.Dilemma/udfordring:Pædagogens opfattelse af betydningen, for børns...
Mobning
Årsopgaver | 23. november 2008
Indledning og emnebegrundelse:Når jeg en dag i mit arbejde som pædagog kommer til at stå ansigt til ansigt med mobning, er det vigtigt for mig at have redskaber til at kunne...
Arbejdet med inklusion i daginstitution
Årsopgaver | 1. september 2010
Indledning:I gennem de seneste år er det blevet et mere og mere brugt begreb at arbejde med inklusion inden for daginstitutions- og skoleområdet. Man læser om ”inklusionens...
AI som metode i relationsarbejde
Årsopgaver | 1. september 2010
IndledningDet pædagogiske område er under konstant forandring og der har i de senere år været et paradigmeskifte på det ungdomspædagogiske felt. Unge med...
Når kulturer mødes - hvad gør pædagogen så?
Årsopgaver | 21. september 2010
Indledning:Der er efterhånden flere kulturer repræsenteret i mange af landets daginstitutioner. I 2008 lå antallet af tosprogede børn på landsbasis omkring 20.600 , og da de fleste tosprogede børn...
Kommunikation - en del af hverdagen
Årsopgaver | 27. august 2010
IndledningAllerede når børn kommer til verden, indgår de i et samspil med sine forældre. Børnene siger nogle lyde, laver mimik og bevægelser, og det reagerer...
Den studerendes læring i praktikken
PD opgaver | 10. september 2010
ProblemformuleringPædagoguddannelsen er over 100 år gammel i Danmark, i gennem alle disse år har den løbende ændret sig, men praktikken har altid været en...
12 ... 34567 ... 3435

Tilmeld dig vores nyhedsbrev