Nyeste

Kreativt projekt i SFO
Praktikopgaver | 23. juli 2010
IndledningDenne opgave tager udgangspunkt i mit andet praktikforløb i tredje semester. Jeg var i praktik på en fritidsordning i Ballerup Kommune med børn i aldersgruppen 5- 10...
Dokumentation af den pædagogiske praksis
PD opgaver | 13. november 2008
IndledningSiden jeg blev pædagog for 8 år siden, er der kommet mere politisk bevågenhed, på daginstitutionerne, dette ses på baggrund af politiske værdier i det moderne politiske samfund, som...
Et udviklingsstøttende læringsrum for det tilknytningsforstyrrede
barn i daginstitutionen
PD opgaver | 17. juni 2010
Kapitel 1IndledningIgennem de seneste år har der været meget fokus på den negative sociale arv og samfundets mulighed for at påvirke udviklingen i retning af at bryde den. Der er blevet stillet...
Styrkelse af børnehavebarnets selvfølelse og selvtillid
PGU opgaver | 17. maj 2010
Indledning og metode:  I denne opgave har vi valgt at beskæftige os med begreberne selvfølelse og selvtillid.Emnet interesserer os, da vi gennem egne erfaringer og oplevelse...
Leg, læring og udvikling
Årsopgaver | 29. september 2010
IndledningLeg er en essentiel del af børns læring og udvikling. De leger så ofte som de kan komme til det, fordi det er sjovt. Der er mange gode grunde til at legen er...
Negativ social arv
Årsopgaver | 21. maj 2010
IndledningDe fleste børn i Danmark – faktisk hele 96 procent af de 3-5-årige  – går i børnehave eller dagpleje. Idet mange børn opholder sig mange timer om dagen i et dagtilbud, er det klart, at vi...
Pædagogik opgave
Andre | 26. marts 2010
1. IndledningFor mange år siden, var Danmark et land, hvor de fleste mennesker havde lyst hår og blå øjne. Siden er der kommet mange flygtninge og indvandrere til...
Hvem bestemmer egentlig hvad, roller i praksis
Praktikopgaver | 7. december 2009
IndledningJeg er for tiden i praktik på et beskyttet værksted for voksne udviklingshæmmede. Igennem praktikken er det blevet tydeligt for mig, at den pædagogiske indsats med...
Alternativ kommunikation
Årsopgaver | 22. oktober 2009
IndledningEt liv uden kommunikation er svært at forestille sig og kan måske i virkeligheden slet ikke lade sig gøre. Vi har i vores "Dansk, Kultur og Kommunikations"...
Iagttagelsesopgave
Praktikopgaver | 31. januar 2008
IndledningJeg valgte meget hurtigt et barn som jeg gerne ville beskrive i min praktikopgave. Da min vejledning Grethe Munkholm, gav mig et kort beskrivelse af børnene, også om et dreng,...
Tosprogede elevers sprog og identitet
Bacheloropgaver | 1. februar 2010
IndledningDanmark er et velfærdssamfund, hvor samfundet er bygget på, at alle skal kunne klare sig i erhvervslivet efter endt uddannelse. Folkeskolens formål siger:"§ 1....
Kan misbrugere bruges til noget?
Praktikopgaver | 19. januar 2009
IndledningJeg er på specialinstitutionen Forchhammersvej på Frederiksberg med tilknytning til ambulatoriet. Forchhammersvej er et specialområde indenfor pædagogikken der...
Skal vi lege sammen?
Andre | 15. marts 2010
IndledningBørns opvækstvilkår har ændret sig meget i løbet af et par generationer. I dag starter børn meget tidligt med at være sammen med andre...
Sundere livsstil
Årsopgaver | 13. februar 2009
Indledning:Jeg har oplevet som vikar på et aktivitetscenter og i øvelsespraktikken, i et bofællesskab, at mange udviklingshæmmede lever et inaktiv liv. Et liv, der er...
Inklusion eller eksklusion
PD opgaver | 1. december 2009
IndledningEn undrenDet moderne samfund beskrives ofte af sociologer som værende hektisk, dynamisk og hyperkomplekst, hvor kernekompetencer som omstillingsparathed og fleksibilitet efterlyses....
Unge og bevægelse – at skabe et alternativ
Årsopgaver | 13. maj 2006
Indledning:Indenfor de sidste 20 år er flere børn blevet fysisk inaktive i Danmark, og der er desuden sket en polarisering, således de dårligste er blevet i endnu dårligere form. Oing to ud af tre...
Dyre-lyre-land
Praktikopgaver | 1. december 2009
IndledningJeg er en studerende fra Slagelse pædagog seminarium, som i min 2 praktik periode i instutitionen Søbjerggård Børnegård, har valgt at lave et æstetisk drama/musik projekt.  Når jeg siger...
Sprogtilegnelse af andetsprog
Årsopgaver | 29. oktober 2009
1. Indledning:Emnet sprogtilegnelse af dansk vakt min interesse fra flere sider. Jeg har stiftet bekendtskab med emnet flere steder og finder det ret spændende. I min familie har man på...
Anderkende Relationer
Årsopgaver | 12. marts 2010
IndledningBørn i nutidens samfund tilbringer en stor del af deres hverdagsliv i daginstitutioner. Dette er et resultat af vores fragmenterede postmoderne samfund  i konstant forandring og...
Sprogkuffertens ABC - for tosprogede børn
Årsopgaver | 1. oktober 2009
Indledning.Danmark er i gang med en multietnisk og multikulturel samfundsudvikling. Etniske minoriteter bliver i stigende grad mere og mere synlige på en række områder. I...
12 ... 45678 ... 3435

Tilmeld dig vores nyhedsbrev