Nyeste

Fortællinger i børnehaven
AK-fag | 19. oktober 2009
IndledningHvis jeg tænker på fortælling, er mine første associationer hygge, indlevelse, fordybelse, fantasi og lyst til at fortælle. Ser vi tilbage i tiden hvor børnene blev passet hjemme og ikke i...
Børn og livsstil
Årsopgaver | 2. oktober 2009
1 IndledningI dag er det at være sund og dyrke motion blevet en livsstil for mange danskere, både for børn, unge og voksne. Tilbuddene fra medier og helseeksperter ses i massevis, og det er noget som...
Socialpsykologi i socialpsykiatrien
Årsopgaver | 25. november 2009
INDLEDNINGPsykiske sygdomme og problemer volder store menneskelige lidelser for patienter og pårørende. Derfor er det vigtigt med den rigtige viden og den rigtige behandling - på det rette...
Habitus
Årsopgaver | 5. januar 2009
Indledning:I dagens Danmark er der meget fokus på at vi skal leve sundt. Der er vises diverse madprogrammer som skal inspirerer danskerne til at få en bedre livsstil. Det er nemt at sidde...
Børn og sorg
Bacheloropgaver | 1. juni 2007
2 IndledningNår børn mister en forælder, står de ofte meget alene med deres sorg og smerte. Deres fa-milie kan være i krise, hvilket kan gøre det...
Æstetik og dannelse i det pædagogiske felt
Årsopgaver | 7. januar 2009
Indledning:Når de fleste hører ordet dannelse, er det nærliggende at tænke på en pæn, velopdragen dreng med friseret hår og pæne manerer. Dannelse er nødvendig for børn og unge. De skal lære at agere...
Behandlingshjemmet Solbakken
Årsopgaver | 12. januar 2009
Indledning:De samfundsmæssige krav til det pædagogiske arbejde har ændret sig, forældre stiller stigende krav om kvalitet, og der sker store ændringer i lederens opgaver, deres organisatoriske...
Sansemotorisk udvikling
Årsopgaver | 1. oktober 2009
1. Indledning"Er det sundt at gå i skole?" spørger ergoterapeut Lisbeth Kern Hansen i en artikel. Hun svarer selv følgende: "Ja, men desværre sidder mange elever mere i skole, end de går !"Jeg...
Fokus på teenagepiger
Årsopgaver | 1. juni 2009
IndledningVi lever i et samfund, der er under konstant udvikling og hvor man har mulighed for at forme sit eget liv. De unge er i dag ikke fastlåst et bestemt livsmønster, men kan selv...
Selv og krise
Årsopgaver | 25. maj 2009
IndledningHvert år mister ca. 3000 børn deres far eller mor, det vil sige mellem 8-10 børn hver dag.Disse børn  mister de(n) mest betydningsfulde voksne i deres liv....
Forandringen sker i kontakten
Årsopgaver | 6. juni 2008
Pædagogens rolle i det sociale arbejde med fokus på unge med spiseforstyrrelserIndledningI det moderne samfund opholder børn og unge sig oftest i det meste af hverdagen i...
Selv – og medbestemmelse i den pædagogiske praksis?
Årsopgaver | 11. september 2008
ProblemformuleringIndledningAlle ønsker vi mest muligt indflydelse på eget liv. Vi ønsker at have indflydelse, være deltagere og bestemme ikke bare, hvad vi gerne vil her og...
Pædagogiske metoder i forhold til omsorgssvigtede børn
Bacheloropgaver | 15. januar 2009
Indledning/ProblemformuleringI dagens samfund befinder børn sig i mange forskellige arenaer. Det er vigtigt både at fungere godt i hjemmet, på institutionen, hos vennerne og til...
Etik i mødet med minoritetsfamilien
Årsopgaver | 12. juni 2009
IndledningVi lever i en globaliseret verden hvor grænser udviskes og kulturer blandes. Danmark har siden indvandringen i 1960’erne været i gang med en omfattende samfundsudvikling....
Udsatte børn i dagsinstitutionen
Årsopgaver | 22. april 2009
IndledningI dag lever langt de fleste børn et godt liv, med gode og trygge rammer både i hjemmet og i dagsinstitutionen. Men desværre er der også nogle børn som lever i et belastet hjem, hvor det...
Motorisk udvikling
Praktikopgaver | 3. maj 2008
1.0 IndledningJeg er i min første lønnet praktik i Vrold Børnehus, hvor jeg er i praktik i vuggestuen. Vrold Børnehus er normeret til ca. 90 børn, der er...
Æstetisk virksomhed i danske daginstitutioner
Årsopgaver | 13. juni 2007
IndledningVi lever i et samfund, hvor børn og unge bruger størstedelen af deres tid i daginstitutionerne og dermed er en stor del af opdragefunktionen pålagt pædagogerne . Forældre der bruger meget...
Psykologi
Årsopgaver | 21. november 2008
Artiklen handler om coaching og hvor stor en betydning motivation har i forhold til adfærdsændring. Her ses der på relationsarbejde, hvor artiklen pointerer, at "den motiverende samtale" som metode...
Omsorgssvigt
Årsopgaver | 23. januar 2009
Indledning og problemformuleringOmsorg er det vi forbinder med at være kærlig, at være støttende og at tage vare på hinanden. Men ikke alle ved, hvad omsorg er. Nogle børn oplever ikke omsorg fra...
Det tværprofessionelle element
Andre | 14. april 2008
IndledningDenne opgave er lavet ud fra faget det tværprofessionelle element. Jeg synes, at dette fag er rigtig interessant, og det er meget vigtigt for en pædagog at have indblik og...
12 ... 678910 ... 3435

Tilmeld dig vores nyhedsbrev