Nyeste

Udviklingshæmmede og sociale netværksrelationer
Andre | 14. maj 2009
IndledningI mit arbejde som pædagog i et bofællesskab for udviklingshæmmede, har jeg en oplevelse af, at mange beboere har svært ved at bevare og udbygge deres sociale...
Professionalitet
Årsopgaver | 22. januar 2009
IntroduktionJeg synes der i pædagogiske kredse er en tendens til, at man ikke skal overinvolvere sig. Gang på gang hører man at "man skal huske at stille rygsækken inden man går hjem", hvis man ikke...
Livshistoriearbejde med anbragte børn
Årsopgaver | 1. maj 2007
IndledningVi er fire studerende fra Aalborg Pædagogseminarium i Odinsgade.I dette 1. årsprojekt skal vi beskæftige os med temarammen ”Pædagogens opgaver og fagidentitet”. I...
Børns opmærksomhed
Bacheloropgaver | 8. juni 2009
IndledningDet danske Folketing vedtog i 2004, at alle dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Læreplanen skal formulere rammer for børnenes leg, læring og udvikling, om hvordan dagtilbuddet...
Anerkendende pædagogik
Andre | 30. januar 2009
IndledningI alle daginstitutioner møder vi børn, som er mere voldsomme i deres adfærd end andre børn. Børn som slår, bider og lignende, for at komme i kontakt med andre børn. Ofte bliver disse børn...
Selvhjulpenhed - en vigtig brik i barnets udvikling
Praktikopgaver | 16. april 2007
IndledningBørn udvikler sig bl.a. igennem deres færdigheder. Herved bliver de bedre til at klare sig selv og de får mere overskud og selvtillid til at møde nye udfordringer.I dag har voksne meget...
Multiple Intelligences
Årsopgaver | 8. juni 2006
MI-TEORIEN I PÆDAGOGISK PRAKSISINDLEDNING"Der findes mange definitioner og forståelser af ordet "intelligens". Nogle opfatter et menneskes intelligens som den totale sum af...
Fortællinger anvendt som dramapædagogisk forløb
AK-fag | 28. maj 2007
Indledning:Drama og teater vinder i dag indpas i flere og flere institutioner. Det bruges på flere forskellige måder, bl.a. i arbejdet med at lære børn forskellige måder at løse op for f.eks....
Unge og depression
Årsopgaver | 16. maj 2008
Indledning"Hvert eneste liv er enestående – og hvert eneste liv er vanskeligt. Ofte griber man sig selv i at misunde andre." I ungdommen bruges der en masse tid på at...
Du og jeg eller bare mig!
Årsopgaver | 7. april 2009
Indledning"Den ubærlige ligegyldighedHelst ønsker han at være elsketI mangel derpå beundretI mangel derpå frygtetI det mindste at være afskyet og...
Sprogstimulering
Årsopgaver | 12. januar 2009
IndledningDen sprogstimulering kommunerne giver tosprogede børn med behov for at udvikle deres danske sprog, fungerer bedre i dag end for fem år siden.Det viser en evaluerende...
Udvikling af legekompetence
Årsopgaver | 30. maj 2008
IndledningNår jeg tænker på ordet leg, tænker jeg automatisk på børn. Barndom og leg hører uløseligt sammen. Vi har en lang tradition i Danmark for,...
Med naturen som scene
Årsopgaver | 9. maj 2006
IndledningTeknologisk udvikling og urbanisering har i dag fjernet mennesker fra daglig kontakt med det fysiske miljø til forskel fra tidligere kulturer, hvor man i langt højere grad...
Den sociale ulighed i sundhed
Årsopgaver | 2. juni 2008
TematiseringI denne opgave har jeg valgt at beskæftige mig med sundhed i relation til den sociale ulighed, da jeg som kommende idrætspædagog, har stor interesse for dette...
Det tværprofessionelle element
Årsopgaver | 26. februar 2009
Underretning - Socialt udsatte børn og ungeSom pædagog vil man støde på socialt udsatte børn og unge i de fleste institutioner. Fra min erfaring som...
Flow, fordybelse og æstetik
Praktikopgaver | 31. januar 2008
DispositionI min praktikopgave har jeg valgt, at koncentrere mig om fænomenet flow, fordybelse og æstetik. Da jeg synes det er et spændende område, dels fordi det er...
Konfliktløsning og konflikthåndtering
Årsopgaver | 24. februar 2009
Konfliktløsning og konflikthåndtering i det pædagogiske arbejde med børn i vuggestuenIndledningDer findes både ligheder og forskelle mellem mennesker. Jeg ser en...
Der var engang en Star Wars...
Bacheloropgaver | 20. oktober 2008
Børnefortællinger som pædagogisk metode0.1 ForordDer var engang en Star Wars...Sådan lød begyndelsen på en 5-årig drengs eventyr. Sætningen er ikke...
Den blå lagune
Årsopgaver | 3. juni 2008
IndledningJeg har valgt opgave nr. 3 case "Den blå lagune" her kan jeg se nogle problemer, som er opstået inden for de sidste måneder. Hvordan takler Anne sine problemer?...
Arbejdsmiljø
Årsopgaver | 18. juni 2008
Indledning:Jeg har valgt casen, fordi vi her ser flere rigtige gode eksempler på hvor svært  et samarbejde kan være, både det tværfaglige, men også kollegaer imellem. Jeg vil med min teoretiske...
12 ... 7891011 ... 3435

Tilmeld dig vores nyhedsbrev