1 Indledning
I Danmark har ca. 30.000 mennesker en diagnose kaldet autisme. Dvs. at ca. 60 ud af 10.000 mennesker har autisme. Det er ikke alle autister der har verbalt sprog, og dem der har et verbalt sprog, kan have svært ved at forstå betydningen af det de hører og siger. For dem som har et manglende eller delvis manglende sprog, er det derfor nødvendigt at have hjælpemidler, der kan hjælpe personer med autisme med at få en overskuelig hverdag, uden for mange konflikter pga. misforståelser.
 
Da der altid har været noget mystik omkring autisme, er der kommet en del myter, jeg vil dog kun tage fat i de tre myter, jeg mener, er de vigtigste at få ryddet af vejen. Jeg har i denne opgave valgt at fokusere på børn og unge med autisme, da jeg gerne vil specialisere mig inden for mennesker med nedsat funktionsevne. Jeg vil først komme ind på hvad det vil sige at være autist, og hvad der kendetegner der er.
 
Dernæst vil jeg komme ind på hvordan man kan kommunikere med et barn med autisme, som har et verbalt sprog, men som ikke forstå betydningen af det der bliver sagt. Jeg vil under dette afsnit, også komme ind på hvad alternativ kommunikation er, og tage udgangspunkt i en kommunikationsform der hedder Social Story. Jeg har sammen med to medstuderende, været ude på en skole i Haderslev, som bruger kommunikationsformen Social Story, hvor vi fik fortalt hvordan de brugte det, samt fik nogle redskaber til hvordan vi selv kunne lave en, på en problemstilling.
 
Derudover vil jeg komme ind på en anden kommunikationsform, som jeg vil sætte op imod Social Story, og til sidst vil jeg komme ind på, hvordan jeg som kommende pædagog kan være med til at gøre hverdagen overskuelig for en person med autisme.


2 Problemstilling
Hvordan kan man hjælpe en autist med at gøre dagen overskuelig ved hjælp af alternativ kommunikation?


3 Faglig begrundelse
Jeg vil i denne opgave have fokus på hvordan jeg som kommende pædagog kan være med til at støtte sprogudviklingen med henblik på autister. Jeg vil analysere en metode som kan være med til udvikle brugerens kommunikative kompetencer ved hjælp af en alternativ kommunikationsform kaldet "Social Stories".


4 Emneafgrænsning
I denne opgave vil jeg komme ind på hvad alternativ kommunikation er, og hvordan man kan bruge det for at hjælpe børn og unge med autisme, med at få en mere overskuelig hverdag og socialt netværk.


5 Metode
Jeg vil bruge litteratur fra forskellige bøger, hjemmesider fra internettet, samt udleveret materiale fra Solveig Lautzen, en pædagog fra Skolen ved Stadionet, som vi, to andre medstuderende og jeg, havde et interview med.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev