Indledning
Jeg valgte linjefaget værksted, natur og teknik, da jeg ville udfordre mig selv og mine evner som menneske og kommende pædagog. For mig emmer ordene af udtryk, aktivitet og udfoldelse. Jeg har aldrig været kreativ med mine hænder eller den som sprang i mine gummistøvler, hvis regnen silede ned. Jeg har altid haft et ønske om at være typen som elskede naturen uanset vejret, og kunne lave en masse kreativt, fx at male billeder og sy m.m.

Jeg vil som pædagog gerne støtte den gruppe af mennesker jeg arbejder med, i at tro på dem selv. Lære dem at det at være kreativ eller at nyde naturen og dens mangfoldigheder, i bund og grund handler om at være åben og nysgerrig.  Tage udfordringen op og indse, at den eneste som dømmer det man laver eller det man gør, er en selv.

Jeg har igennem VNT indset, at der ingen facitliste er, hvilket gør naturen og værkstedet til ens eget. Vi lærer igennem vores sanser og vi får æstetiske oplevelser, uanset om maleriet man har malet lever op til ens egne forventninger eller ej. Ligeledes oplever vi denne proces når vi forsøger at tænde et bål, som der hele tiden går ud. Det er igennem vores sanser – vores tidligere erfaringer, at vi lærer og det som begrænser os mest, er ifølge min mening os selv.


Jeg har i denne opgave valgt at rette fokus på vores sanser og æstetisk erkendelse, da det for mig er meget relevant i forhold til kunnen og gøren med VNT. Jeg har altid synes billeder og malerier har en særlig indvirkning på mig. Mine sanser bliver ramt med det samme; jeg ser billedet og tænker over indholdet i det. Jeg får nogle følelser som kan være forbundet med det jeg ser, eller jeg husker tilbage på tidligere erfaringer eller oplevelser. Jeg rører måske billedet og mærker dens overflade; glat, kold, ru m.m. Billeder og malerier er også noget jeg forbinder med sanser og æstetisk oplevelse; både for den som laver kunstværket, men også for den som ser det.

Jeg har valgt at arbejde med assemblage, hvor jeg kunne forene VNT.


Hvad er assemblage
Assemblage betyder sammenføring og er fransk. Det er med andre ord et billede sammensat af forskellige materialer og genstande – herunder også almindelige ting som er blevet kasseret. Assemblage er tredimensionale værker, hvorimod collage er todimensionelle billeder. (http://www.collagemageri.dk/artikler_assemblage.html) Når man laver assemblage kan kunstneren anvende større dele, naturmaterialer og grovere ting til billedoverfladen, så billedet får en tredimensionel reliefagtig karakter. (http://www.kunstonline.dk/diverse/ordbog/?id=4).


Problemformulering
Hvordan kan jeg som pædagog støtte barnets sanser ude og inde, igennem assemblage med fokus på æstetisk erkendelse?


Emneafgrænsning
Jeg vil i denne opgave redegøre for hvilke sanser vi har, samt deres betydning. Jeg vil grundet opgavens omfang ikke komme ind på den neurologiske del, men kort gøre opmærksom på, at jeg finder denne del relevant for, at forstå sanserne og deres funktioner. Til min mundtlige fremlæggelse vil jeg analysere på disse sanser, samt sammenholde dem med mit praksis projekt.

Jeg vil i opgaven ligeledes også redegøre for hvad æstetisk erkendelse er, og i min mundtlige fremlæggelse forklare hvordan man som pædagog kan arbejde ud fra denne proces.

Jeg vil ligeledes si både opgaven samt til den mundtlige fremlæggelse, se på hvilken indflydelse naturen har på vores sanser og den æstetiske oplevelse, samt hvordan vi som pædagoger kan sammenkoble værksted og natur med hinanden.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev