1.0 Indledning
ADHD er en anerkendt diagnose, som står for "Attention Deficit /Hyperactivity Disorder" dvs. forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet.

Mange børn med ADHD muligvis kan blive opfattet som uopdragne, hvis personalerne i daginstitutioner, skoler og SFO’er ikke erhverver sig den grundlæggende viden omkring sygdommen ADHD. Vi er af den opfattelse, at det er uprofessionelt at stemple disse gruppebørn som uopdragne i stedet for at støtte dem i deres vigtigste udviklingstrin. Vi mener, at børn gør det rigtige hvis de kan. Omverdenens reaktioner i form af kritik, afvisning og manglende forståelse fører til at barnet ofte oplever nederlag, hvilket svækker dets selvværd.

Disse børn har ud over de symptomer, der skal være til stede for at opfylde de internationale kriterier for diagnosen ADHD, også nogle andre problemer, der opstår i reaktion og samspil med omgivelserne, såsom frustration, aggression, trods og lav selvværdsfølelse.

Mange Børn med ADHD evner ikke at reflektere over egne handlinger og andres reaktioner på samme måde som børn, der ikke har ADHD. Denne gruppe børn mangler selvforståelse, selvkontrol, koncentration og har ofte svært ved at engagere sig i leg med andre børn. Derfor er der stor risiko for, at børn med diagnosen ADHD ikke får udviklet de nødvendige sociale kompetencer, samt udvikling af sanser og den grundlæggende motorik vil blive påvirket, hvilket er afgørende for ethvert barnets sunde opvækst.

Nye undersøgelser i Danmark viser, at der er "omkring 3-5 % af alle børn har ADHD, det er i gennemsnit én i hver skoleklasse" . Der er derfor stor sandsynlighed for at vi, i vores professionelle arbejde vil komme i kontakt med børn, som har denne type af vanskelighed. Derfor har vi i gruppen valgt at beskæftige os med børn, som har fået diagnosen ADHD. Derfor er det også vigtigt, at erhverve os teoretisk viden om, hvordan det er at leve med ADHD set fra barnets perspektiv og det pædagogfaglige perspektiv. Det er de to perspektiver vi har valgt at fokusere på i denne opgave. Derudover vil vi gerne undersøge de pædagogiske handlermuligheder, altså hvordan vi, som kommende pædagoger, kan understøtte denne målgruppe ved at styrke/støtte deres selvforståelse og selvkontrol. Og dermed styrke målgruppens emotionelle og sociale kompetence, således at de kan trives i daginstitutionerne, skolerne og SFO’erne på lige fod med andre børn.


1.1 Problemstilling
Med fokus på børn med ADHD og udgangspunkt i nyere viden om denne målgruppe, vil vi gerne undersøge om, hvordan pædagoger kan medvirke til tidligt indsats og fremme af social kompetence for denne målgruppe.


1.2 Afgrænsning
Vi har oplyst i indledningen, at der i denne opgave lægges vægt på barnets perspektiv og det pædagogfaglige perspektiv. I opgavens teori del belyses de inddragende teorier generelt. Hvorimod der i kapitler om pædagogisk refleksioner og handlemuligheder fokuserer vi på børn i 6-12 års alderen i SFO.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev