Indledning
Vi har i vores synopsis, valgt at beskæftige os med motoriske udvikling, samt vores pædagogiske rolle. Vi mener, at vi som pædagoger skal besidde en grundlæggende viden om børns motoriske udvikling. Det er vigtigt at have denne viden for at støtte omkring børns motoriske udvikling i det daglige arbejde i institutionerne. Barnets motoriske udvikling har stor betydning for barnets generelle trivsel. En god motorik giver selvværd og mod. Er barnet sikkert i sine kropsbevægelser, har det let ved at lege, spille bold, løbe, cykel m.m. og oplever at have succes i legene. Succesen er med til at give barnet lyst til og mod på endnu flere udfoldelser og udfordringer, som igen styrker (sansning) motorikken.

Vi som pædagoger kan være med til at udvikle/understøtte barnets selvværd, ved at være opmærksomme på barnets færdigheder, når vi sætter aktiviteter i gang. Barnet skal kunne føle sig trygt, for at kunne udvikle sig motorisk, og skal ikke være bange for at udfolde sig. Vi mener, at selvværd kan udvikles, ved at være anerkendende over for det enkelte barn.

Nutidens børn forbruger i højere grad end tidligere tiden foran fjernsyn, computer, playstation osv.
Frem for at være fysisk aktive og lege. Da vi læste om børns motoriske udvikling, har vi set hvor vigtigt der er, at vi som pædagoger har viden om dette emne samt støtter og styrker børnenes motoriske kompetencer.

Vi ønsker med dette synopsis at tilegne os en viden omkring, hvordan vi som pædagoger bedst muligt kan tilrettelægge bevægelsesaktiviteter med børnene. Målet med denne opgave er, at vi får brugt nogle metoder og skabt en viden, som vi kan bruge i fremtiden.


Prøvespørgsmål
Med udgangspunkt og inspiration fra "Den gode cirkel" f.eks. fra "Ha´ med Motorikken" Koch 1997´ … ønskes en diskussion af hvilken betydning sansemotorikken har for børnehavebarnets selvværd og hvad det indebærer for pædagogens rolle.


Afgrænsning/metode
Vi vil med denne synopsis beskæftige os med børnehavebørn i alderen 3-6 år. Vi har valgt den aldersgruppe, fordi vi synes at det er vigtigt for børns sansemotorikken udvikling inden de starter i folkeskolen. Vi vil skrive om børns selvværdsudvikling igennem bevægelsesaktiviteter i daginstitutionen. For at besvare vores prøvespørgsmål har vi valgt at læse forskellige faglitteratur om børns sanse og grovmotririsk udvikling. Det er for at tilegne os en grundlæggende viden om, hvad relationen er mellem sanser og motorisk udvikling hos børn. Vi har bruget flere bøger, såsom" hvad med motorikken" af Børge Koch" Inden for den praktiske del vil vi besøge en børnehave inden for normalt område, hvor vi vil udføre forskellige bevægelsaktiviteter. Desuden vil vi filme aktivitets forløb, som dokumentation til vores projekt, samt vil vi reflekter over, hvordan vi har ageret i aktiviteten.

Vores formål er at sammenholde den teoretiske del af projektet med, hvordan det rent praktisk skal udføres i en børnehave. Dvs. at vi vil se teori i forhold til en praktisk udførelse, hvordan pædagogen kan støtte børn i deres udvikling i en social, fysisk og psykisk sammenhæng.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev