Indledning
Jeg har i flere perioder af min studie tid valgt at beskæftige mig med æstetiske læreprocesser ud fra egne positive erfaringer og oplevelser. Æstetisk virksomhed er et vigtigt element i barnets identitetsudvikling. Børn har brug for at udtrykke sig æstetisk gennem kreativitet og leg, for derigennem at skildre deres liv og hvad der er betydningsfuldt for dem. De skal have rum til fantasi, udfoldelse og fordybelse, for at udvikle personlighed. Som pædagog i en hverdag hvor vi tilbringer mange timer med børnene, kan vi igennem det at fortælle historier til børnene og arbejde med børnenes egne historier arbejde med forskellige problemstillinger. Ved fortælling af eventyr, hjælper vi barnet til at udvikle sit intellekt og få afklaret sine følelser, anerkende sine vanskeligheder og samtidig foreslå løsninger på problemer, barnet bærer rundt på i sin hverdag.
Med udgangspunkt i eventyret om Askepot, har jeg været ude og lavet et fortællings forløb, med børnehavebørn i alderen 4-5½ år. Dette leder mig ind på følgende,


Problemformulering
Hvordan kan de 4-5½ årige børns egne fortællinger, styrke deres identitetsdannelse?
Hvordan kan pædagogen igennem fortællingen give børnene æstetiske oplevelser?


Emneafgrænsning og metode
I denne synopsis har jeg arbejdet med børnehavebørns fortællinger og identitetsdannelse.
For at besvare min problemformulering bedst muligt, vil jeg undersøge forholdet mellem teori og praksis. Jeg vil beskrive vores samfund ud fra Thomas Ziehe, derefter vil jeg beskrive min målgruppe ud fra Daniel Sterns domæne "det fortællende selv". Herefter kommer jeg ind på identitet ud fra bogen "At blive sig selv" af Marianne Brodin og Ingrid Hylander.
I forhold til fortælling og identitetsdannelse gør jeg brug af Lene Broks bog ”Fortæl! Fortæl! , bogen "Snip, snap, snude" af Hilde Eskild & Benedicte Hambro samt Bruno Bettelheims bog "Eventyrets fortryllelse". Jeg vil hertil også inddrage aktantmodellen i forhold til analyse af eventyret og børnenes fortællinger.  Derefter vil jeg komme ind på de æstetiske læreprocesser ud fra Kirsten Drotners model "den skabende virksomhed". I pædagogens rolle vil jeg komme ind over anerkendelse og definitionsmagt af Berit Bae, for derefter at komme med mine didaktiske overvejelser i forhold til min pædagogiske praksis og til slut komme med en konklusion.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev