LÆRINGSFORUDSÆTNINGER:
Gruppen af børn er meget homogen grundet alder, men deres habitus er meget forskellig, og nogle af drengene har klart sværere ved at blive fastholdt i en aktivitet end andre. Jeg har prøvet at vælge nogle aktiviteter, der ikke varer alt for lang tid og hvor der umiddelbart ikke stilles høje krav til børnenes forudsætninger, for at kunne forstå aktiviteten, eller have sociokulturel baggrund der forhindrer dem i at deltage.

Det er meget vigtigt for mig at ingen børn bliver ekskluderet fra aktiviteten, hvis de ønsker at være med, skal de have lov. Planen er at være tre pædagoger tilstede, så der burde være tid/mulighed til at sørge for at alle kan være med.


RAMMEFAKTORER:

Vi har fået stillet en gymnastiksal til rådighed, så der burde ikke være problemer med pladsen. Jeg er blevet nød til at lave lidt om i nogle af legene, grundet manglede rekvisitter, som fx stole til stoledans, men jeg fandt dog et godt alternativ. Det eneste reelle problem der kunne opstå, er det tekniske. Jeg skal have musikken til at virke, før jeg kan igangsætte stoledans aktiviteten. Jeg havde desværre ikke mulighed for at afprøve afspilleren, før den egentlig bevægelsestime. Aktiviteterne stiller ikke nogen krav til institutionens økonomiske forhold, da vi allerede har en aftale med den skole som låner os gymnastiksalen. Det ligger i gåafstand, og de stiller ligeledes et musikanlæg til rådighed.

Jeg har valgt aktiviteter, hvor antallet af børnene ikke er væsentligt, det kan både forløbe med en stor og en lille gruppe, så fravær ikke har indflydelse på min planlægning.


MÅL:

Jeg forventer at børnene drager nye kompetencer inden for:
Motorik – en oplagt mulighed for at styrke deres motorik og gøre dem mere opmærksomme på hvordan de kan bruge deres krop. 

 

Socialt – det er nye rammer, det i sig selv kan ofte skabe nye relationer, og nye roller – dvs. andre børn kan opleve succes i bevægelses legene, nogen børn som måske ellers har det svært i skole mm. Fællesskab – nogle af legene er baseret meget på samarbejde og fællesskab, på den måde vil nogle af børnene blive ”tvunget” sammen med nogen de måske ikke normalt finder sammen med.

Fantasi – med lege som ”hospitalsleg” er der rig mulighed for at lade fantasien slippe løs. Jeg vil sørger for at der bliver givet plads til at digte en historie og lade børnene gribe nogle af deres impulser under legen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev