Problemformulering
Pædagoguddannelsen er over 100 år gammel i Danmark, i gennem alle disse år har den løbende ændret sig, men praktikken har altid været en væsentlig del af uddannelsen, hvor de studerende er indgået, enten i lønnede praktikker, som en del af normeringen eller i SU-finansierede praktikker udover normeringen.

I den aktuelle uddannelsespolitiske debat, diskuteres specielt uddannelsens lønnede praktikker og om hvorvidt den ene eller de begge skal gøres SU-finansierede og hvilken virkning dette vil have på den studerendes læringen i praktikken.
Praktikken skal i kombination med uddannelsens teoridel bidrage til, at de studerende udvikler kompetencer inden for et relativt bredt pædagogisk professionsfelt "… at varetage de udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver, der er forbundet med pædagogarbejdet indenfor et bredt arbejdsfelt."

Den viden og erfaring der opnås gennem uddannelsen, skal kunne anvendes bredt inden for hele professionsfeltet.
Praktikken skal således efter min mening bidrage til at den studerende lærer nogle af de, for fagets udøvelse, væsentlige kompetencer, som kan være vanskelige at beskrive og gøre til genstand for teoretisk indlæring.

Problemstilling
Hvordan kan jeg som praktikvejleder være fremmende for den studerendes læring i praktikken?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev