Jeg har i min praktik, været ude hos Børnehuset ved Åen, som er en institution med 60 vuggestuebørn og 70 børnehavebørn. I starten af min praktik, havde jeg ingen praksiserfaring, men jeg havde teoretisk viden fra studiet, herunder bl.a. viden om anerkendelsesbegrebet, inklusion mm.


Igennem mit praksisforløb har jeg lært, at koble teori på praksis, dette er også vist i denne opgave. Jeg har, med hjælp fra min praktikvejleder Jane og andre kolleger, også lært at observere og jeg har fundet ud af, hvor vigtigt det er som pædagog, at kunne observere og reflektere over de handlinger og episoder jeg oplever i løbet af en arbejdsdag. I observationerne og refleksionerne lærte jeg, en for mig, ny model at kende, nemlig GLK modellen, som de bruger i Børnehuset ved Åen. Den har jeg gjort brug af for at reflektere over mig selv og de situationer, som jeg har nedskrevet. Ud fra alt dette, har jeg vha. aktiviteter, observationer, modeller mm. tilkoblet de videns – og færdighedsmål, for til sidst at lave denne præsentationsportfolio, som indeholder mine processer og materialer fra praktikken hos Børnehuset ved Åen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev