Indledning
Jeg er en studerende fra Slagelse pædagog seminarium, som i min 2 praktik periode i instutitionen Søbjerggård Børnegård, har valgt at lave et æstetisk drama/musik projekt.  Når jeg siger æstetisk projekt, mener jeg et projekt, hvor indtryk gøres til udtryk, at eksempelvis en fortælling dramatiseres og spilles som skuespil. Projektet er bygget op omkring en historie, som omhandler fantasi øen, Dyre-lyre-land, hvorpå der befinder sig 5 forskellige byer. Hver by har hver deres magisk talende dyr og hver deres kultur. Udover dette har dyrene hver deres specielle måde at hilse på hinanden, som indebærer brugen af forskellige kropsdele eks: Sælerne hilser på hinanden med lufferne. Denne historie fortælles via gulvteater og ud munder i et lille teaterstykke, som børnene skulle agerer.


Dette er yderligere et projekt, som tager afsæt i de 7 intelligenser og som igennem forskellige aktiviteter prøver at få flest af disse i spil. Kort sagt er dette projekt bygget op omkring et univers, der opfordrer til og tager afsæt i leg, læring, sang, dans, fantasi og fortælling. Et univers hvor børn i forskellige aldersgrupper kan være med og en del af fællesskabet, på hver deres niveau. Sidst men ikke mindst passer projektet ind i Søbjerggård Børnegård´s læreplaner. Under oktober og november er temaet: Krop og bevægelse. Herunder passer teater og brugen af kroppen til udtryk og leg jo godt ind.


Målformulering
Jeg udførte nogle forskellige aktiviteter med børnehavebørn i alderen 3 til 5 år. Mine mål med projektet var følgende:


  • At arbejde med at give børnene en god musikalsk oplevelse.
  • At arbejde med at styrke børnenes fortælleevne og lade dem bruge deres fantasi og forestillings evne, dermed øge selvtilliden.
  • At arbejde med at stimulere børnene motorisk og sprogligt, dermed øge selvtilliden.
  • At opbygge et fælles "lege"- univers, hvor alle børn kunne være med.

Jeg gik den første dag meget foran børnene, men som dagene skred frem og forløbet blev kendt for børnene, gik jeg, når det var muligt, ved siden af børnene.


Målgruppen
Jeg valgte en gruppe børnehavebørn i alderen 3 til 5 år, velvidne at der ville være et meget stort spænd i forhold til hvilke kompetencer og niveauer, disse aldersgrupper besidder. Hos mig vægtede det dog højeste, at børnene fra ”min” stue fik en fælles sjov oplevelse frem for, at jeg tog en enkelt oplagt - og måske nemmere - gruppe så som storebørnsgruppen. For mig var det et personligt mål, at få dette projekt tilpasset mest muligt, så alle børn kunne være med på hver deres niveau. Derfor er projektet også bygget op ud fra Howard Gardernes 7 intelligenser, og i hver enkelt aktivitet har jeg prøvet at få flest mulige af disse intelligenser i spil.


Projektet med drama/musik er oplagt for storebørnsgrupper, altså børn i 5 års alder, netop fordi de ofte har en veludviklet fantasi og et veludviklet sprog. I denne alder kan de fleste synge rent og følge en melodi. Spontansang er i denne alder barnets egen musikalske udtryksform. De har også et stort repertoire af sange og kan nemt forholde sig til nye.


Yderligere kan de fleste 5-årige børn forholde sig til forskellige begreber, så som højre og venstre, og kender navnene på de fleste kropsdele. Denne gruppe kan også deltage i fælles leg i længere tid, da de også har evnen til at følge sociale spille regler og samarbejde med andre børn  De 5-årige var altså oplagt til så stort et projekt, som både indeholdt historien, som de skulle huske, sangene der skulle læres, og skuespillet, som skulle udøves. Dog var jeg opmærksom på, at selv for de store børn kan dette være en udfordring.


For at gøre projektet "børnevenligt! for de mindre børn på 3-4 år er der lagt en tydelig, genkendelig og klar ramme om hver enkelt dag.  Denne ramme skulle ikke kun give en fornemmelse af programmets begyndelse og afslutning men også skabe en genkendelsesglæde hos alle børnene. Yderligere er der i aktiviteterne gjord plads til, at de mindre børn kan nøjes med at nynne med eller blot lave fagter. Nogle af bevægelsesmønstrene i sanglegene og teaterstykket er også lavet ud fra de fysiske og grundlæggende bevægelses mønstre, som denne målgruppe kan være med på så som at krybe, kravle og løbe.


Børn i denne alder kan have svært med at koordinere flere forskellige bevægelsesmønstre på en gang, hvilket ofte skyldes at de bruger al deres opmærksomhed på de enkelte bevægelser, og dette er også en gruppe, som løser mange opgaver via mesterlære. Derfor valgte jeg at lave mange gentagelser i bevægelsesmønstrene og jeg gav samtidig, børnene mulighed for at imiterer mig som voksen, når jeg gik foran og muligheden for at imiterer hinanden. Endnu en ting som jeg tog højde for var, at denne målgruppe ofte har størst udbytte ved at få introduceret en enkelt leg af gangen, og efterfølgende tog den næste leg gerne tage afsæt i den gamle. Dette gør det lettere for de små at være med, da de kan søge inspiration i den gamle leg.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev