Indledning
Jeg valgte meget hurtigt et barn som jeg gerne ville beskrive i min praktikopgave. Da min vejledning Grethe Munkholm, gav mig et kort beskrivelse af børnene, også om et dreng, som hedder Mikkel og viste mig et billede af ham, vidste jeg i mit hjerte,  at det er det barn, som jeg gerne ville iagttage. Mikkel er en meget sød og spændende dreng, som jeg havde  lyst til at beskrive. Også  fordi  hans forældre er i skilt og fordi jeg er specielt interesseret skilsmisse i problematikken hos børn. Hvordan oplever børnene skilsmissen?


Det er min opgave at iagttage et normalt fungerende barn.
Jeg valgte  emnet om skolemodenhed, fordi Mikkel skal starte i skole snart. Og det emne er spændende for mig, fordi jeg har en søn, der også  skal i skole om 2 år. Så og så  den problematik interesserede  mig. Fordi jeg gerne vil have mere information om børns  skolestart i Danmark.

Jeg vil komme ind på følgende fem de hovedudviklingsområder, det:
-emotionelle,
-sociale,
-sproglige,
-kognitive,
-motoriske.


Alle børns navne er ændret. Deres rigtige navne holdes hemmeligt.


Jeg giver først nogen information om skolemodenhed. Det er teori om det udvalgte emne  og præsenteres via den nyeste pædagogiske litteratur på området. I parentes skriver jeg henvisning til litteratur om den valgte problematik. Bagefter beskriver jeg  tre  iagttagelser og præsenterer en analyse ud fra teorien med henvisning til iagttagelserne laves en grundig analyse af barnet ud fra den valgte problematik.


Børnene alder skriver jeg på følgende måde: eksempel (5), hvilket betyder at et barn er 5 år gammel. Når jeg henviser til iagttagelse i analysen, gør jeg det sådan eksempel (s.5, 7, 9), hvilket betyder at det står på side 5, linie 7 og 9).


Til sidst laver jeg en konklusion og fremsætter forslag til pædagogisk intervention.
Jeg afslutter med en litteraturliste der opstillet i alfabetisk orden efter forfatternes navne.


Jeg vedlægger desuden to bilag, som det barn jeg har iagttaget.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev