Indledning
En undren
Det moderne samfund beskrives ofte af sociologer som værende hektisk, dynamisk og hyperkomplekst, hvor kernekompetencer som omstillingsparathed og fleksibilitet efterlyses. Her vil der være fokus på hvordan individet skal kunne navigere rundt i en verden, i accelererende forandringshastighed, hvis ikke en eksklusion skal finde sted. Men når eksklusionen er fundet sted?

Bent Madsen skriver i sin bog "Socialpædagogik - Integration og inklusion i det moderne samfund" at, "Socialpædagogikkens samfundsmæssige opgave kan beskrives som samfundets bestræbelser på at forebygge og løse sociale og pædagogiske konflikter, der kan true den samfundsmæssige integration"

Men hvad sker der når eksklusionen har fundet sted, altså at forebyggelsen er mislykkedes?

I mit virke som speciallærer beskæftiger jeg med ekskluderede elever, og indgår derfor også i ansvarsområdet med integrering (jf. Madsen 2005: 74-75). Det tilbagevendende spørgsmål bliver ofte hvad vi, som professionelle, skal arbejde hen mod. Velvidende at de ekskluderede har forskellige problemstillinger og der vil foregå en undervisningsdifferentiering hvor de enkelte problemstillinger vægtes forskelligt, er det, det samme samfund de ekskluderede sigter integrationen mod.


Problemformulering
I kapitlet "socialpædagogik i samfundets konfliktfelter" fra Bent Madsens bog "socialpædagogik – Integration og inklusion i det moderne samfund" redegør han for hvilke faktorer der kendetegner en eksklusionsproces, og med afsæt i denne proces, vil jeg undersøge - 

Hvordan synes der, i forhold til Bent Madsens eksklusionsproces, at være mulighed for inklusion

Tilmeld dig vores nyhedsbrev