Vi er nødt til at stemple de mennesker der skiller sig lidt ud som sociale afvigere for at fastholde hvad der er normalt og hvad der ikke er normalt. Vi stempler dem for at vi selv kan føle os normale.

Af Amanda Hastrup
Pædagogstuderende på en sikret afdeling

Hvis flere mennesker gentagne gange siger jeg er dum, så er jeg det jo nok.
I artiklen skriver jeg om en dreng jeg har valgt at kalde Martin. Jeg har valgt et fiktivt navn da jeg har tavshedspligt.

Stigmatisering: Påtryk af afvigerrolle, således at en person mod sin vilje kommer til at spille rollen som fx kriminel, psykisk syg, handicappet eller socialt afvigende; jf. Stemplingsteori

Stemplingsteori: ... den opfattelse at personer bliver afvigende fordi de allerede ved den første afvigelse bliver stemplet som afvigende.
(Psykologisk pædagogisk ordbog)

Verbalt sprog. Han svarede med få ord og mest ja og nej, og det han havde blev ofte kommunikeret på en uhensigtsmæssig måde. "Det smager som en kat der har brækket sig", kunne han sige om maden ved bordet når han blev tilbudt noget. Han lå lavest i hierarkiet i drengegruppen. Når de andre drenge kom med smarte bemærkninger til ham om hans måde at spise eller tale på kiggede han bare på dem uden at sige noget.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev