Indledning
Jeg er på specialinstitutionen Forchhammersvej på Frederiksberg med tilknytning til ambulatoriet. Forchhammersvej er et specialområde indenfor pædagogikken der behandler og arbejder med HIV smittede og andre syge stofmisbrugere. Jeg valgte Forchhammersvej fordi jeg viste at der ville være udfordringer både fagligt som personligt, men også for at nedbryde de fordomme jeg havde om stofmisbrugere.

Der er rigtig mange mennesker der går og tror at det eneste stofmisbrugere tænker på er at skaffe penge til deres næste fix. Mange går en stor bue udenom, når de møder "disse" mennesker på gaden. Mange tænker ”så tag dig dog sammen, hvor svært kan det være, det er også din egen skyld”.

Men stop op, se på dem og lyt til deres historier, de er mennesker ligesom os andre, de er bare mennesker, hvis barndom har været svær eller også har de trådt forkert i livet, men de er også mennesker med en masse ressourcer. Selvom om mange har taget stoffer i mere end 20 år, vil de fleste gerne leve livet og hvad det byder på.

Jeg har i min praktik på Specialinstitutionen Forchhammersvej mødt en masse skønne mennesker med hver deres syn på livet. Nogle er bitre over deres skæbne, andre kæmper stadig en kamp for at trangen til stoffer ikke skal overtage deres liv igen. Jeg har mødt mennesker som indeholder kompetencer som i den grad skal bruges og det bliver de, især gennem det pædagogiske arbejde som foregår på værkstedet på Forchhammersvej.


Problemformulering
I vores pædagogiske arbejde oplever vi i dagligdagen, at mange af brugerne har manglende selvtillid og selvværd, og at dette kan skabe problematikker i forhold til, at brugerne kan begå sig socialt i en gruppe og at de også kan have svært ved at indgå i en fælles aktivitet.

Hvad kan vi som pædagoger gøre for at brugerne føler sig social inkluderet indenfor de givne fysiske rammer der er på værkstedet? Og hvordan kan vi styrke brugernes sociale kompetencer gennem det fælles tredje?


Begrundelse af problemformulering

De fleste brugere har gennem hele deres liv oplevet svigt fra deres nærmeste, og de fleste har følelsen af at de ikke kan bruges til noget, derfor mener jeg at det er vigtigt at vi som kommende pædagoger yder en stor indsats for disse mennesker og prøver at hjælpe dem med at styrke deres selvværd og selvtillid.


Metode/ Afgrænsning
Jeg har i min opgave valgt at bruge min praksisbeskrivelse som indeholder processen med vores udstilling igennem HIV- Danmark. I min praksisbeskivelse har jeg valgt at kalde brugeren for Ane. Der vil ikke blive nævnt andre navne af hensyn til brugerne. Forchhammersvej indeholder flere forskellige afdelinger, som jeg beskriver i min institutionsbeskrivelse. Da jeg gerne vil gå i dybden med udførelsen af den pædagogiske metode, det fælles tredje og social inklusion, har jeg lagt mit fokus på værkstedet og vores udstilling. Jeg har således brugt Bent Madsens teorier om social inklusion og det fælles tredje.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev