Indledning
Som pædagogisk konsulent i Søholm kommune har jeg d. 02.06.09 fået en henvendelse fra bestyrelsen for Syrenbakken - et bosted for mennesker med funktionsnedsættelse. I brevet bliver jeg bedt om at komme med min anbefaling til, hvad der kan gøres for at få styr på nogle problemstillinger som arbejdspladsen kæmper med. Her er min gennemgang af brevet og min anbefaling til Syrenbakken om, hvad jeg mener, kan gøres.

Syrenbakken har nyligt fået ny leder, Emma Thomsen, som har arbejdet på et andet bosted, hvor hun har 5 års erfaring som souschef med fokus på medarbejdernes ressourcer.

Emma Thomsen er siden sin tiltrædelse stødt ind i en del problemer, som jeg vil punktopstille her:

  1. Sydom/ledige stillinger: Svært at tiltrække velkvalificerede medarbejdere, 4 ubemandede stillinger, halvdelen af personalet er uuddannet, meget sydom blandt personalet og derfor mange vikarer.
  2. Problemer med personalet: To af pædagogerne (jeg vælger her at kalde dem A og B) har arbejdet på bostedet i 7 år. Emma fornemmer, at A og B "sætter tonen” i dagligdagen og oplever, at de og andre medarbejder ikke er samarbejdsvillige. Til et møde, der omhandlede dokumentation, forlod B mødet før tid med en kommentar om, ”at han ville sørge for at der blev serveret eftermiddagste til beboerne", og havde ifølge Emma ikke vist nogen tegn på interesse for mødet. Flere medarbejdere har problemer med at udtrykke sig klart på skrift.
  3. Magtanvendelse og indberetning: Emma har observeret, at der anvendes magt, når beboerne får hjælp til personligt pleje. Der bliver talt nedladende, skældt ud og råbt af beboerne. Emma mener ikke, at der bliver fortaget indberetninger nok i tilfælde af magtudøvelse.
  4. Organisatoriske problemer: Emma mener at stå med nogle organisatoriske problemer i forhold til arbejdstiderne, medarbejdernes individuelle ønsker, gamle særprivilegier og at teamene ikke kan blive lige store.

Emma Thomsen vil gerne engagere de ansatte og forsøge at skabe en kultur, der gør det attraktivt at arbejde i Syrenbakken.
På et personalemøde ønsker hun at:

- Drøfte profilen på de ubesatte stillinger og finde engagerede medarbejdere
- Drøfte pædagogikken og omgangstonen i huset med medarbejderne
- Sammenstøbe nogle, teams der eksempelvis består af en pædagog, en nyuddannet, en erfaren medarbejder og en uuddannet


Afgrænsning
Jeg vil anbefale Syrenbakken disse muligheder for at rette op på diverse problemstillinger i organisationen: 1) Girafsprog.  2) Leavitts Organisationsmodel .  3) Appreciative Inquiry (AI). Grundet pladsmangel begrænser jeg mig til at: 1. give en kort beskrivelse af girafsprog. 2. udforme - ud fra Leavitts model - en organisationsanalyse over nogle relevante problemstillinger. 3. belyse kort, hvorfor AI kunne være godt og sundt for Syrenbakkens arbejdsplads/ organisation.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev