Indledning
Allerede når børn kommer til verden, indgår de i et samspil med sine forældre. Børnene siger nogle lyde, laver mimik og bevægelser, og det reagerer forældrene på, allerede der opstår der kommunikation mellem barn og forældre . Det er vigtigt for ens udvikling og trivsel, at man kommunikere med andre mennesker, men for nogen kan det være svære end for andre, hvis de fx ikke har et verbalt sprog. Der findes mange forskellige supplerende og alternative kommunikationsformer, som kan benyttes, og hjælpe barnet med at understøtte det de gerne vil give udtryk for, som følelser, behov og meninger.
 
Der kan være mange grunde til at man ikke behersker et verbalt sprog, det kan fx være understimulering, problemer med stemmebåndet, man hører ikke optimalt, eller at man har en nedsat funktionsevne, der gør at der ikke altid udvikles et talesprog. Jeg har i forbindelse med min praktik 3, været i en specialbørnehave, hvor jeg traf en dreng, ved navn Alex, der har Rubinstein Taybi Syndrom, og som ikke har udviklet et sprog, trods sine snart 5 år. Jeg har siden jeg mødt ham, syntes at det var spændende at lære mere om dette syndrom, da det ikke er noget man har hørt meget om, og idet at han intet sprog har, har jeg fundet det ekstra spændende og meget lærerigt, da jeg kan se at der kan komme vanskeligheder senere i hans udvikling, hvis han ikke får hjælp til at give udtryk for sine behov og følelser. Jeg vil prøve at belyse overnævnte i min opgange, med hjælp fra min problemformulering, som ser således ud:


Problemformulering

Hvordan kan man kommunikere med er barn, der har Rubenstein Taybi Syndrom, som ikke behersker et verbalt sprog?


Emneafgrænsning
Jeg vil i min rapport, komme omkring hvad kommunikation er, og hvorfor det er vigtigt. Ligeledes vil jeg også komme omkring hvad Rubenstein Taybi Syndrom er, og hvad det er der gør det vanskeligt at kommunikere med en, som ikke behersker et verbalt sprog. Jeg har valgt at tage fokus på Rubenstein Taybi Syndrom, da det ellers kan blive et meget bredt emne, da der er mange aspekter i de forskellige funktionsnedsættelser, som man skal tænke over, når man skal finde den rette kommunikationsform. Jeg har valgt det overnævnte syndrom, da jeg i min praktik, havde en dreng med dette syndrom, som ikke havde et verbalt sprog, men det vil jeg komme nærmere ind på i min rapport.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev