Indledning
Leg er en essentiel del af børns læring og udvikling. De leger så ofte som de kan komme til det, fordi det er sjovt. Der er mange gode grunde til at legen er børnenes foretrukne aktivitetsform. En vigtig ting er, at legen i sig selv er en grundform der rummer mange af de vigtigeste elementer, hvor igennem barnet lærer og styrker sig selv. Men der er flere forskellige tilgange til, hvordan børnene får lov til at lege, lære og udvikle sig. Kan børn lære gennem leg med andre børn eller er det en forudsætning for læringen, at legen skal være vejledt af voksne eller være direkte voksenstyret. Det er to pædagogiske filosofier vi sætter op mod hinanden. Der kunne være mange pædagogiske begrundelser for, at legen skal være styret og vejledt af voksne. En kunne være at den voksne ved at have styringen, kan hjælpe barnet med at tilegne sig viden og færdigheder, som det ikke ville kunne tilegne sig på egen hånd. Omvendt kan den megen voksenstyring gøre, at børnene bliver for vante til de voksnes hjælp og derfor ikke selv er i stand til at finde på lege, løse konflikter, bruge deres fantasi og kreativitet eller udforske nye områder på egen hånd.

Det kan diskuteres om den pædagogiske praksis er begyndt at styre børnenes lege i et større omfang end tidligere. I et sådan tilfælde må det være oplagt at påpege lærerplanernes betydning for den pædagogiske virken. De må kunne tillægges en vis betydning for, at pædagoger tilrettelægger børnenes lege mere systematisk end tidligere. Det kan være en fornuftig ting, hvis der foretages en pædagogisk didaktisk analyse af hvilken dannelsesværdi børnene kan opnå ved den planlagte aktivitet. Men det kan også være en uheldig ting, hvis pædagogerne bliver for resultatorienterede så de ikke længere tænker kreativt og indrager børnenes perspektiver og indflydelse omkring legen eller aktiviteten. Hvis børnene ikke selv har indflydelse på deres leg, kan det så stadig kaldes leg eller bliver det til undervisning og indlæring? Dette dilemma har fået os til at ville belyse følgende.


Problemformulering
Hvilken rolle har leg i den pædagogiske institution og hvordan kan leg bruges til at fremme læring og udvikling hos barnet?

Bilag

Tilmeld dig vores nyhedsbrev