Indledning
Jeg har i denne opgave valgt at sætte fokus på børns kultur – også kaldet legekultur. Jeg har med udgangspunkt i opgave 1, set på de to stikord kultur og socialisering, og fundet en relevant og spændene sammenhæng mellem legekultur og socialisering af børn. Begrebet legekultur omhandler den kultur der er mellem børn. Det er vigtigt at understrege at børnekultur og børns kultur er to vidt forskellige ting. Jeg kommer ind på dette i den redegørende del af opgaven. Børns legekultur kan være svær at definere, og det er heller ikke det mest brugte udtryk blandt fagfolk og teoretikere. Jeg har dog valgt at bruge netop ordet legekultur, da jeg ønsker at holde fokus på leg i børnehaven og daginstitutioner.


Jeg ønsker at belyse dette område af den danske kultur, da jeg ser et stort potentiale i at kunne begå sig i dette miljø. Jeg mener at vi som voksne, uddannede pædagoger, skal kunne benytte vores viden til at hjælpe børnene med deres egen kulturelle udvikling, og ikke mindst med deres socialisering. Men hvor er grænsen, og hvordan undgår vi at infiltrere børns kultur og gøre den til en udvasket del af børnekulturen?


Legekulturen vil sandsynligvis udvikle sig i takt med de medier som børnene benytter sig af i hverdagens forskellige rammer. Netop derfor ser jeg også en aktuel problemstilling i hvordan pædagogerne skal følge med, og give børnene mulighed for at lade de æstetiske  processer få frit løb. Men hvordan bidrager børnenes kultur til deres socialisering, og bliver det hele måske lidt for flyvsk hvis pædagogerne hele tiden skal passe på med at blande sig? Jeg er kommet frem til følgende problemstilling

Jeg vil redegøre for begrebet legekultur, og se på hvordan individets habitus påvirker denne.
Hvordan ser pædagogens rolle ud i forhold til børns kultur og socialisering?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev