Indledning
Jeg har valgt at arbejde med emnet livsudfoldelse for voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer i forhold til livsvilkår og lovgivning. Vi bliver alle født lige, men de muligheder der gives til os er meget forskellige. Lige præcis dette emne var i højsæde i min første praktik, og lige siden da har min interesse for dette område været stor. Jeg syntes at dette emne er meget relevant, da vi hver dag som pædagoger står over for mange valg og dilemmaer, hvor det kræver at vi har en viden fra de forskellige fagområder. Der er mange overvejelser, der skal gøres når man både skal tage hensyn og agere ud efter individet, institutionen og samfundet. Vi skal hele tiden arbejde med det fremadrettede blik, på den bedst mulige livsudfoldelse i forhold til livsvilkårene. Vi lever i et samfund der bestræber sig på at være perfekt, og hvor der ikke er plads til afvigelse.

I min opgave vil jeg finde ud af, hvad det vil sige at have en funktionsnedsættelse og hvad det vil sige at have et socialt problem. Jeg undrer mig over, hvad det er der gør at man får stemplet normal eller social afvigende og hvad betyder det egentligt? Jeg vil også se på hvad lovgivningen siger, i forhold til hvilke muligheder de funktionsnedsatte og de socialt svage har for den bedst mulige livsudfoldelse kontra livsvilkår? Hvordan kan jeg bruge den viden i forhold til mit arbejde? Hernæst vil jeg også sætte fokus på Jürgen Habermas teori, og hvad jeg kan lære ud fra den. Til sidst vil jeg komme med en konklusion på, hvad jeg har lært og hvad jeg fremadrettet kan bruge denne viden til. Spørgsmålet er om det er muligt at leve et godt og frit liv trods ens omstændigheder?

Ud fra dette er jeg derfor kommet frem til følgende problemformulering


Problemformulering
Da jeg har valgt at emnet livsudfoldelse for voksne med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer i forhold til livsvilkår og lovgivning, har jeg valgt at sætte fokus på disse følgende spørgsmål:

Hvad vil det sige at være funktionsnedsat eller at have et socialt problem?

Hvad er normalitet og afvigelse?

Hvad siger lovgivningen og hvad kan vi bruge den til?

Hvad siger Jürgen Habermas og hvad kan vi bruge hans teori til?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev