Indledning
Jeg har valgt at arbejde med opgave 3, magt og relationer  i min 1 årsopgave, som skal bevise og dokumenter, hvad jeg har lært og tilegnet mig af viden, om pædagogers professionelle opgaver og arbejdsområder i det første år af mit studie.  
Artiklen Magt og relationer  er om et forsknings projekt, som lektor Lars Aagerup har lavet på en døgn intuitionen for anbragte unge i alderen 12-18 år, hvor han blandt andet har kigget på,
Fysiske magtanvendelser, relationer og sømandsmodellen.
Dette er et emne jeg kan relatere til i mit daglige arbejde, hvor jeg arbejder med mennesker med autisme på en institution, og finder det derfor meget spændende og inspirerende at kigge nærmere på.

Da jeg havde læst artiklen meldte der sig nogle problemstillinger.
 
  • Hvordan kan man vide hvordan den unge oplever den fysiske magtanvendelse?
  • Hvordan kan man begrænse brugen af fysiske magtanvendelser?
  • Kan man i alle situationer undgå magtanvendelser?
  • Er det en fordel med sømandsmodellen der giver en fælles hverdag?
  • Kan det være at de anbragte unge har en habitus der gør at de ikke respektere autoriteter?
  • Hvordan forbereder man de unge så de er klar til de krav samfundet stiller?
  • Hvorfor har kun 1/3 del af medarbejderne relevant uddannelse, hvor er kvaliteten i det pædagogiske arbejde?
 

Jeg har her i opgaven valgt kun at analysere på de unge og deres velfærd, da det er dem der bliver anbragt på intuitionen. Da de har en alder på 12-18 år er de ikke myndige, de har derved ikke samme mulighed for at bestemme over deres eget liv, og de værdier, normer og regler de bliver underlagt da det er noget institution og medarbejderne arbejder ud fra.


Problemformulering
Hvordan kan pædagogerne udvikle og uddybe relationer til unge anbragte, og samtidig begrænse brugen af fysiske magtanvendelser?

 
Metodiske overvejelser
Relationen
For at belyse artiklen magt og relationer  har jeg valgt at anvende DKK faglig teori, i form af Berit Baes relations begreber, definationsmagt, anerkendelse, bekræftelse, selvreflektion og afgrænsethed.

Berit bae er en Norsk forsker og professor, hun er uddannet pædagog og har en doktorgrad i relationer mellem voksen og barn i børnehaven.

Mest kendt er hun for sin forskning i anderkendende relationskompetence og formidling af Anne lise Schibsbyes teori om anerkendende relationer.

Berit Bae er pædagogisk tænker og belyser relationen ud fra et pædagogiske perspektiv.

Jeg vil i afsnittet relationer, belyse hvorfor det er vigtigt for medarbejderne at have relationer til de unge på intuitionen og hvordan de opbygger relationerne til de unge, så de har mulighed for at opbygge nogle af de kompetencer de unge mangler.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev