Indledning
De fleste børn i Danmark – faktisk hele 96 procent af de 3-5-årige  – går i børnehave eller dagpleje. Idet mange børn opholder sig mange timer om dagen i et dagtilbud, er det klart, at vi som pædagoger, har en stor indflydelse på og spiller en stor rolle i børnenes hverdag. Det er derfor forståeligt nok, at der fra lovgivningsmæssig side stilles krav, som vi pædagoger skal leve op til, for det er et stort ansvar at tage vare på fremtidens Danmark.

De pædagogiske læreplaner gjorde sit indtog i dansk lovgivning i 2004, og det blev obligatorisk for alle daginstitutioner at udarbejde pædagogiske læreplaner, der som navnet indikerer, skulle sætte yderligere fokus på børns læring i de danske daginstitutioner. Læreplanerne blev fremlagt som et pædagogisk redskab, der skulle bidrage til udviklingen af pædagogikken, men også som et led i indsatsen for at bryde med negativ social arv.

Det har længe været et ønske på den politiske dagsorden, at bryde med den cirkel af negativ social arv, der er at finde i Danmark. I 2002 udtalte Anders Fogh Rasmussen , at vi skal udvikle et samfund, hvor det er muligt at bevæge sig fra bistandsklient til bankdirektør . I forbindelse med læreplanerne var det tanken, at give børnene – især de socialt udsatte - de mest grundlæggende forudsætninger for at klare sig godt i uddannelsessystemet og senere på arbejdsmarkedet – børnehaver og skoler er … de centrale institutioner, hvor man virkelig kan gøre en forskel , står der i regeringens udspil til bekæmpelsen af negativ social arv.


Problemformulering

Hvordan kan jeg som pædagog, bruge de pædagogiske læreplaner som værktøj i det pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn med henblik på at bryde negativ social arv?

  • Hvilke muligheder vil arbejdet med de pædagogiske læreplaner byde på, og hvilke begrænsninger vil jeg møde i dette arbejde?
  • Hvilken indflydelse har indførelsen af loven om de pædagogiske læreplaner i 2004 haft på det pædagogiske arbejde med at bryde negativ social arv?

Afgrænsning
Jeg har i min opgave valgt at fokusere på arbejdet med de pædagogiske læreplaner indenfor normalområdet, trods de pædagogiske læreplaner også bruges som værktøj inden for specialområdet. Jeg har samtidig fravalgt at lave en detaljeret redegørelse for de pædagogiske læreplaner, da mit fokus i stedet vil hvile på læreplanernes sammenhæng med negativ social arv, samt de udfordringer, der kan opstå i arbejdet hermed specielt i forhold til socialt udsatte børn.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev